Onze advocaten en juristen

Theo
Boumans
Sharon
Mestrini
Lara
Embregts
Pamela
Ossel
jiri.jpg
Jiri
Sopacua
Steve
Zuidema
Gwen
Schoofs
Mustapha Ouarani
Franca
Driessen-
Hoeke
Folkert.png
Folkert de Vries
Ronald
Loonen
RoyWanders©-0769.jpg
René
Sangers
Cally-Lou Noijen_Boumans Advocaten v2.jp
Cally-Lou Noijen
Juliette
Embregts
Luuk
Dacier
Halime
Celik
Home.jpg
Dewy Pluim
RoyWanders©-0592.jpg
Sarah Zoroufi Azar
Alper
Çinar
Arnaud
van Kan
Josien
Roumen
RoyWanders©-0707.jpg
Vincent Hoffman
joost.jpg
Joost de Back

Deze advocaten en juridisch medewerkers zullen u helpen en adviseren vanuit onze kantoren in Heerlen, Beek, Maastricht en Rotterdam. Samen met u zorgen zij ervoor dat er recht wordt gedaan in uw geval.


Tijdens kantooruren zijn de advocaten telefonisch en per e-mail bereikbaar. In geval van nood kunt u ook buiten kantoortijden contact opnemen met ons kantoor via het algemene telefoonnummer 045-5714576. Als u vervolgens op een 9 drukt, wordt u automatisch verbonden met een van onze advocaten.

mr Theo Boumans

partner / advocaat

Met de afronding van de graad Sociale Dienstverlening in 1980 en de vervolgstudie Maatschappelijk Werk op universitair niveau, vier jaar later, legde Theo Boumans de basis voor zijn huidige beroep. Het helpen van mensen is immers een veelvoorkomend thema in het leven van een advocaat, en met name ook in zijn werk als straathoekwerker tussen 1982 en 1992. In 1988 begon Theo Boumans met het volgen van zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, die hij in 1995 succesvol afrondde. Twee jaar lang doceerde hij privaatrecht, maar daarna ging hij permanent over naar de advocatuur. In 2001 opende hij de deuren van zijn eigen advocatenkantoor en bouwde hij het bedrijf geleidelijk uit tot de huidige maatschap.

Het werkveld van Theo Boumans concentreert zich nu op het strafrecht, ondersteund door zijn verleden in de sociale dienstverlening, brede juridische kennis en maatschappelijke ervaring.

 • LinkedIn Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

mr Steve Zuidema

partner / advocaat

"Mijn passie ligt in het helpen van mensen, goed advies geven zodat een probleem snel en efficiënt kan worden opgelost. Er is niets mooiers dan samen met een klant een pad naar een doel uit te zoeken en dat doel ook daadwerkelijk te bereiken."

Als advocaat richt Steve Zuidema zich vooral op arbeidsrecht, contractenrecht en handelsrecht: zijn grote kracht ligt in het onderhandelen, opstellen van contracten, het oplossen van problemen en (indien nodig) het voeren van procedures op deze rechtsgebieden.

Steve werd geboren in Heerlen. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Zijn hobby's zijn voetbal en fitness. Hij studeerde aan de Universiteit van Maastricht en studeerde af in april 2000. Daarna werkte hij 6 jaar als advocaat in het voormalige arrondissement Roermond. Vanaf 1 maart 2006 trad hij toe tot het samenwerkingsverband van Boumans & Partners Advocaten.


 

 
 
 
 

mr Ronald  Loonen

partner / advocaat

"Zelfs als de kaarten zo slecht worden geschud, is er altijd een joker in het spel."

Ronald is voornamelijk bezig op het gebied van de asiel- en immigratiewetgeving en helpt daarnaast ook ondernemers bij de vele (juridische) uitdagingen die het ondernemerschap met zich meebrengt. Hij combineert het sociale karakter van het kantoor door zowel degenen die de zwaksten in de samenleving zijn als degenen die de motor van de economie zijn te helpen.

Sinds 1992 had Ronald Loonen zijn eigen verzekeringskantoor. Tegelijkertijd studeerde hij zowel Nederlands als fiscaal recht aan de Universiteit van Maastricht. Ronald Loonen studeerde in 2002 af, waarna hij drie maanden stage liep bij een advocatenkantoor op Curaçao. In 2005 nam hij een ander verzekeringskantoor over, maar besloot, na zestien jaar in de verzekeringsbranche te hebben gewerkt, om het bedrijf in 2008 te verkopen. Zijn verworven vaardigheden, de intensieve omgang met mensen en de parallellen met de advocatuur zijn van groot nut voor hem. Theo Boumans, met wie Ronald Loonen al zaken deed, bood hem de mogelijkheid om een ​​partner in de maatschap te worden. Deze overeenkomst werd in 2010 getekend.

Ronald is ook actief als afgevaardigde van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

 

Geregistreerd bij het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor als vakbekwaam voor asiel- en vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring, strafrecht en jeugdstrafrecht.


 

 • LinkedIn Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

mr Luuk Dacier

partner / advocaat

"Een advocaat is een belangrijke bewaker van de rechtsstaat."

De rechtsgebieden waar Luuk Dacier zich mee bezighoudt, zijn voornamelijk bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht en strafrecht. Vooral de overlap tussen de genoemde rechtsgebieden, zoals art. 13B Opiumwet en Wet Bibob-kwesties, heeft zijn speciale aandacht.

Luuk is geboren en getogen in Heerlen. Als hij niet druk is op kantoor, is hij meestal actief met zijn gezin of ontwikkelt hij activiteiten binnen de vrijwilligerssector.

Hij volgde zijn voortgezet onderwijs in Heerlen, aan het Bernardinus College. Zijn vervolgstudie was Management, Economie en Rechten aan Hogeschool Zuyd. Tijdens deze studie ontwikkelde hij zijn interesse voor het gebied van het recht. Een rechtenstudie was daarom een ​​logische volgende stap. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen volgde hij van 2004 tot 2007 een studietraject met vrijstellingen behaalde hij zijn master.

In augustus 2007 begon hij als de eerste juridisch stagiair van mr. Th. Boumans. Hij heeft de groei van het kantoor van dichtbij kunnen volgen en er een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Vanaf januari 2015 is hij partner bij Boumans & Partners Advocaten.

mr Alper Çinar

partner / advocaat

"Spreken is zilver, zwijgen is goud."

Alper Çinar heeft gedurende zijn hele loopbaan gewerkt op het gebied van het strafrecht. Hij heeft de verdediging gevoerd in allerlei gevallen, van ernstige misdaden zoals moord, internationale drugshandel en financiële fraude, tot eenvoudigere zaken zoals diefstal, verkoop van gestolen goederen en overtreding van de Wegenverkeerswet.

Alper studeerde Nederlands recht in Maastricht en studeerde af met een specialisatie in strafrecht. In 2003 reikte de Universiteit Maastricht Alper en vier medestudenten de studentenprijs uit. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student of een groep studenten van de Universiteit Maastricht die, naast hun studie, een opmerkelijke civiele, sociale of culturele prestatie leveren.

Tijdens zijn afstuderen bracht Alper een publicatie op het gebied van internationaal strafrecht uit bij het hoog aangeschreven Social Science Research Network (SSRN) onder leiding van professor in het internationale strafrecht André Klip.

Alper werkte tijdens zijn studie als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. Hij deed reeds in een vroeg stadium ervaring op aan beide zijden van het strafproces: hij liep stage bij Spong Advocaten in Amsterdam, evenals bij de procureur-generaal van het ressortsparket in Arnhem, waar hij verantwoordelijk was voor de beoordeling van strafzaken in hoger beroep bij het Gerechtshof te Arnhem.

Alper begon als een juridisch stagiair bij Hiddema Advocaten (Maastricht, Amsterdam) en werkte daarna drie jaar op ons kantoor als advocaat-stagiair en werknemer voordat hij een eigen kantoor oprichtte. Sinds 1 april 2016 is Alper partner bij Boumans & Partners Advocaten.

Alper is ook KNVB Registered Intermediary. 

 • LinkedIn Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

mr Sharon Mestrini

advocaat

logo VFAS.png
keurmerk logo.jpg

"Wat waarheid is aan deze kant van de Pyreneeën, is fout aan de andere kant".

Tijdens ingrijpende en emotionele geschillen zijn de standpunten van de partijen over het algemeen mijlenver verwijderd. Er worden echter pogingen ondernomen om de geschillen in onderling overleg, waar mogelijk, op te lossen. De belangen van de klant zullen hier uiteraard niet uit het oog worden verloren. Indien nodig wordt ook de weg naar de rechtbank genomen.

Na een bul in de rechten aan de Universiteit Maastricht met specialisatie in strafrecht en privaatrecht, werd Sharon Mestrini vervolgens beëdigd als advocaat in 2012 en werkt ze sindsdien bij Boumans & Partners Advocaten. Bij twee stages tijdens haar studie maakte ze kennis met de sfeer, de gemakkelijke bereikbaarheid, collegialiteit, persoonlijke betrokkenheid en eerlijk advies op ons kantoor.

Waar haar activiteiten in het verleden verband hielden met de algemene praktijk, heeft ze zich nu geconcentreerd op het personen- en familierecht. Zij biedt juridische bijstand op het gebied van echtscheiding, verbreking van samenwonen, alimentatie voor kinderen en partners, voogdij, omgangsrecht en ots-procedures.

Ze specialist en lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (Vfas).

 
 
 

mr Gwen Schoofs

advocaat

"In het midden van de moeilijkheid ligt de kans" "(Albert Einstein)

Gwen Schoofs (1989) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht, waar ze in juli 2012 afstudeerde. Gwen behaalde twee master-diploma's met specialisaties in zowel strafrecht als privaatrecht. Tijdens haar studie liep Gwen stage bij drie advocatenkantoren, waar ze kennis maakte met de rechtspraktijk en praktische ervaring opdeed.

Na het afronden van haar studie, ging Gwen naar een advocatenkantoor in Maastricht, waar ze eerst als juridisch medewerker werkte. In juni 2013 werd Gwen beëdigd als advocaat.

In de eerste jaren na haar beëdiging hield Gwen zich voornamelijk bezig met het algemene burgerlijk recht in de praktijk. Momenteel richt zij zich op  huurrecht en biedt zij juridische bijstand op het gebied van onder andere het aangaan en beëindigen van  huurovereenkomsten. 

Gwen is aspirant lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en werkt sinds 1 april 2018 bij Boumans & Partners Advocaten in Heerlen.

 • LinkedIn Social Icon
 

*Zie ook samenwerkingsverband, voor de relatie van deze advocaat met het kantoor.

mr ing. René Sangers*

advocaat

Overheid-2E7C01-groot-met-tekst.gif
Huur-B7E89B-groot-met-tekst.gif
Werk-669999-groot-met-tekst.gif

René Sangers (1973) is advocaat sinds september 2009. Vanaf 2019 is hij verbonden aan Boumans en Partners. Daarvoor was hij verbonden aan een advocatenkantoor gevestigd te Maastricht.

 

Sangers houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met het omgevingsrecht, agrarisch recht, arbeidsrecht, huurrecht, burenrecht en algemeen civiel recht.

 

Hij heeft naast zijn rechtenstudie aan de Universiteit te Maastricht een studie Agrarische bedrijfskunde aan de Hogere agrarische school te ’s-Hertogenbosch afgerond. De combinatie van deze studies in combinatie met zijn jarenlange praktijkervaring in de agrarische sector zijn voor zijn agrarische (advies)praktijk onmisbaar.

Voordat hij advocaat werd, was Sangers eerst van 2000 tot 2005 werkzaam bij een commercieel juridisch adviesbureau op het gebied van omgevingsrecht. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar de commerciële agrarische advisering. Bij zijn laatste werkgever heeft hij (agrarische) bedrijfsverplaatsingen begeleid en hoofdzakelijk agrarische ondernemers bijgestaan in geschillen met overheden en buren.

 

Hij is van 1998 tot 2010 actief geweest in de gemeente-politiek. Vanuit die hoedanigheid heeft hij een groot netwerk opgebouwd en weet hij als geen ander hoe gemeentelijke en provinciale overheden werken.

“.

dr mr Halime Celik*

letselschadeadvocaat

"Rechtvaardige compensatie: meer dan de som der delen"

Halime Celik is gespecialiseerd op het gebied van letselschade.  Zij begeleidt, adviseert en procedeert alleen voor slachtoffers van bijvoorbeeld verkeers- en bedrijfsongevallen en helpt hen bij het weer ‘op de rails zetten’ van privé en werkleven na een ongeval. Daarvoor is het veelal nodig om slachtoffers in de thuissituatie op te zoeken, het medisch behandeltraject op de voet te volgen en zo nodig andere deskundigen  zoals artsen en  arbeidsdeskundige in te schakelen.  

 

Halime Celik voltooide aan de Universiteit Maastricht de studie Gezondheidswetenschappen (2003) en Rechtsgeleerdheid (2009). Parallel aan haar rechtenstudie deed zij wetenschappelijk onderzoek en schreef zij haar proefschrift (2009). Sinds 2010 is zij werkzaam als letselschadeadvocaat. Zij heeft de Grotius opleiding Personenschade afgerond en is lid van de LSA vereniging, dé specialisten vereniging voor Letselschadeadvocaten.

 • LinkedIn Social Icon

*Zie ook samenwerkingsverband, voor de relatie van deze advocaat met het kantoor.

 
 
 • LinkedIn Social Icon

mr Arnaud van Kan

advocaat

"Het strafrecht raakt de kern van vrijheid."

Arnaud van Kan heeft zich vooral gericht op de afhandeling van strafzaken. Het strafrecht raakt de kern van menselijke vrijheid en grijpt vaak diep in iemands leven in. Deskundige bijstand is daarom noodzakelijk. Mensen die hun rechten niet kennen, kunnen deze immers ook niet uitoefenen. Als u een dagvaarding hebt ontvangen of als u als verdachte door de politie wordt beschouwd, neem dan contact op met hem.

Arnaud is advocaat sinds 2008 en trad op 1 april 2016 in dienst bij Boumans & Partners Advocaten. Hij studeerde in 2007 af aan de Universiteit Maastricht op het gebied van het strafrecht.

 

mr Alper Çinar

Partner / advocaat

Rechtsgebieden

Werk
Reizen

Over Bram,

Nadat Bram Schins de Togamaster aan de Universiteit Maastricht afrondde, begon hij in 2011 zich als zelfstandig ondernemer en juridisch advieskantoor en specialiseerde zich in het passagiersrecht. Gedreven strijdt hij voor vertraagde passagiers tegen de vervoerders om compensatie veilig te stellen. Ook binnen het arbeidsrecht heeft hij cliënten naar volle tevredenheid bijgestaan.

In februari 2015 is hij beëdigd tot advocaat en in dienst getreden bij Boumans & Partners, waar hij de algemene civiele praktijk zal voeren, met als bijzonder aandachtsgebied het passagiersrecht. Bram hecht waarde aan betrouwbaarheid en zegt waar het op staat. Beter een goed advies dan een kostbare kansloze procedure. Ziet Bram kansen in uw zaak, dan gaat hij er samen met u voor. Bram is ook vrijwilliger voor Stichting Hoogvliegers. Deze stichting leidt duizend kinderen met een beperking per jaar op tot piloot voor een dag.

 • LinkedIn Social Icon
 

mr Lara Embregts

advocaat

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity”.

 

Deze uitspraak komt van een bekende Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist en omschrijft precies waarom personen werkzaam in het vreemdelingenrecht/asielrecht hun werk met zoveel overgave verrichten. Er is namelijk sprake van een soort kinderlijk idealisme, dat de wereld veranderd (lees: verbeterd) kan worden. Onder deze mensen bevind ik me.

 

Lara Embregts behaalt in 2010 haar diploma European Studies op Hogeschool Zuyd. Hierop volgend start zij de rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht en studeert in 2014 af. Door de stage van Lara bij de juridische afdeling van gemeente Heerlen en een werkervaringstraject bij de afdeling rechtsbescherming bij ISD BOL heet zij veel (praktijk)kennis opgedaan bij en met lokale overheidsinstanties, hetgeen haar in de huidige functie goed van pas komt.

 

Na een stage bij Boumans & partners in 2013, is het mogelijk om, naast haar rechtenstudie, in dienst te treden bij het kantoor. Sindsdien is zij werkzaam in haar favoriete rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd is, namelijk het staats- en bestuursrecht.

 

Het behartigen en verdedigen van de belangen van burgers tegenover de (‘ grote, boze’ ) overheid, bevalt haar erg goed.

 

 • LinkedIn Social Icon
Cally-Lou Noijen_Boumans Advocaten v2.jp
 • LinkedIn Social Icon

mr Cally-Lou Noijen

advocaat

Mediation-FB9889-groot-met-tekst.gif
Gezin-c1d72e-groot-met-tekst.gif

“Kijk eens om op uw levenspad en zie de kiezels die bergen leken voor u ze passeerde.” (T.W. Rasker)

 

Cally-Lou Noijen studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht en studeerde af in de richting Forensica, Criminologie en Rechtspleging. Vervolgens volgde zij de Togamaster om daarmee praktijkervaring op te doen en een verdieping in het procesrecht.

 

Vanaf 2010 is Cally-Lou werkzaam binnen de advocatuur als juriste waarbij zij zich voornamelijk heeft gericht op het personen- en familierecht en sociaal zekerheidsrecht.

 

Sinds 2018 is Cally-Lou als advocate werkzaam bij Boumans & Partners Advocaten waar zij cliënten voornamelijk zal bijstaan in echtscheidingen, erkenning, omgangs- en gezagskwesties en kinder- en partneralimentatie.

 

Josien Roumen LL.B.

juridisch medewerkster

“Recht is de wetenschap van wat goed en billijk is." (Celsus)

 

 In mijn werkzaamheden tracht ik er dan ook voor te zorgen dat onze cliënten krijgen wat goed en billijk is.

 

Josien Roumen-Lipperts is sinds 1 november 2001 werkzaam voor mr. Th. Boumans. In 2014 is zij afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool te Sittard. Sindsdien is zij werkzaam als juridisch medewerkster. In deze functie is zij vooral werkzaam op het gebied van bestuursrecht, vreemdelingenrecht. Tevens is zij ondersteuner op het gebied van strafrecht.

 

Josien is eertijds begonnen als secretaresse en door de jaren uitgegroeid tot ondersteuner van mr. Th. Boumans. Het juridisch vak beviel haar zo goed dat zij om zich verder te ontwikkelen op dit werkgebied ervoor heeft gekozen om naast de werkzaamheden als secretaresse een HBO-studie te volgen, welke zij al weer enige tijd geleden met succes heeft afgerond.

 

 
 • LinkedIn Social Icon

mr Franca Driessen

juridisch medewerkster

Franca Driessen is een juriste met een medische achtergrond. Als juridisch medewerkster is zij thans werkzaam bij Boumans & Partners advocaten. Daarbij houdt zij zich vooral bezig met civiele kwesties als huurrecht en algemeen verbintenissenrecht.

 

Franca is geboren op 11 april 1956 te Amsterdam. In 2002 heeft zij de propedeuse ‘Sociaal Juridische Dienstverlening’ voltooid.  In december 2009 rondde Franca Driessen haar studie Nederlands recht, master Privaatrecht af aan de Universiteit Maastricht. Na haar studie is zij gedurende twee jaar werkzaam geweest bij een juridisch callcenter. Van 2012 tot 2014 heeft zij als juridisch medewerkster gewerkt bij de letselschade afdeling van een advocatenkantoor en is zij bestuurslid geweest van de portefeuille 'arbeidsrecht' bij de bibliotheek te Meerssen. Sinds 2015 is Franca Driessen als juridisch medewerkster werkzaam bij Boumans & Partners Advocaten. Verder is zij aangesloten bij de juridische vereniging VASR.

 

Pamela Ossel LL.B

juridisch medewerkster

“Geef me werk wat bij me past en ik hoef nooit meer te werken."

 (Confucius 551 v.C. - 479 v.C.)

 

Na 11 jaar werken in de financiële wereld was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging werd in 2011 de Hogere Juridische Opleiding met afstudeerrichting Algemeen Juridisch, gevolgd in Sittard aan Zuyd Hogeschool.

 

Tijdens haar studie heeft Pamela Ossel haar stageperiode (2012) bij Boumans & Partners Advocaten volbracht. Aansluitend aan deze stageperiode is zij in dienst getreden bij ons kantoor. Vanaf 2013 heeft zij werkzaamheden verricht als juridisch secretaresse en sinds 2015 is zij  afgestudeerd en werkt zij als juridisch medewerkster.

In deze functie richt zij zich hoofdzakelijk op het  personen- en familierecht. Een rechtsgebied waar je te maken krijgt met veelal ingrijpende en emotionele geschillen. Het is dan van belang om de partijen duidelijkheid te verschaffen, maar ook om de onderliggende reden van deze emotie boven water te krijgen. Dit kan alleen met aandacht en eerlijkheid. Geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken.

 • LinkedIn Social Icon
 
Home.jpg
 • LinkedIn Social Icon

mr Dewy Pluim

juridisch medewerkster

 

mr Sarah Zoroufi Azar

advocaat

Asiel
Schuld
Overheid
 

“-

 
 • LinkedIn Social Icon

mr Mustapha Ouarani*

advocaat

"Recht vraagt om recht"

Mustapha Ouarani studeerde Nederlands recht in Maastricht, met als afstudeerrichting Civiel - en Bestuursrecht. Na zijn afstuderen is hij eerst als juridisch medewerker en vanaf 2005 als advocaat gaan werken bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Maastricht om vervolgens als ervaren advocaat in het Civiel- en Ruimtelijk Bestuursrecht in Maastricht de basis te leggen voor zijn verdere carrière.

*Zie ook samenwerkingsverband, voor de relatie van deze advocaat met het kantoor.

 • LinkedIn Social Icon

Vincent Hoffman

juridisch medewerker

 

Juliette Embregts LL.B

juridisch medewerkster

In 2017 heeft Juliette de opleiding Hogere Juridische Opleiding aan de Hogeschool Zuyd te Sittard met succes afgerond.

Tijdens deze studie heeft zij een eenjarige stageperiode bij GGN Bewindvoering doorlopen. Hierdoor heeft zij veel praktijkkennis  opgedaan en is haar affiniteit met het helpen en begeleiden van mensen met problematische schulden ontstaan.

In 2016 is zij het team van  Boumans & Partners Advocaten komen versterken. Momenteel ben ik werkzaam als juridisch medewerkster, waarbij ik mij richt op bestuursrecht en het WSNP-traject.

 • LinkedIn Social Icon
 

mr Jiri Sopacua

advocaat te Rotterdam

 

mr. Folkert de Vries

advocaat

 • LinkedIn Social Icon
 

mr Joost de Back*

advocaat

*Zie ook samenwerkingsverband, voor de relatie van deze advocaat met het kantoor.