Tips voor werkgevers
Wist u dat……………….


Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, een jaar geleden op 7 februari 2020, een heel interessante uitspraak voor u als werkgever heeft gedaan?


Stel u ontdekt dat een werknemer zich “bij u naar binnen heeft gelogen”. Hij heeft bijvoorbeeld zijn cv vervalst door onterecht opleidingen en stageadressen te vermelden. Welke mogelijkheden staan u als werkgever ter beschikking? Ontslag op staande voet is de maatregel waar je aan denkt.


De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er sprake is van bedrog, als een werknemer heeft gelogen over de genoten opleiding(en), behaalde diploma(’s) en lidmaatschap van een specialisatievereniging. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkgever om die reden met terugwerkende kracht de hele arbeidsovereenkomst mag vernietigen.


Vernietigen betekent dat met terugwerkende kracht geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. De werknemer moet in dit geval het volledige loon dat hij heeft ontvangen, terugbetalen. In dit geval moest de werknemer 5 maandsalarissen terugbetalen aan werkgever.


Dit gaat veel verder dan ontslag op staande voet, omdat met een ontslag op staande voet de arbeidsovereenkomst op de dag van het ontslag eindigt. In dat geval is er dus wel sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen partijen.


Doet de bovenstaande situatie zich voor? Dan heeft u als werkgever niet alleen de optie van ontslag op staande voet, maar kunt u ook kiezen voor een nog zwaardere maatregel: het inroepen van de vernietiging van de arbeidsovereenkomst vanwege bedrog. In dat geval kan het betaalde loon mogelijk zelfs volledig worden teruggevorderd.


Wilt u hierover advies? Belt u met de Boumans & Partners Advocaten en vraagt u naar de sectie Arbeidsrecht. Of mail ons naar teamciviel@boumans-adv.nl.


Vindplaats van de beschikking van de Hoge Raad van 7 februari 2020: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:213

Uitgelichte berichten
Recente berichten