Tijd voor Karabach-Tribunaal in Den Haag


Er is veel oud zeer tussen Armenië en Azerbeidzjan. Met name het Karabach gebied is een voedingsbodem gebleken voor veel leed en ellende. Conflicten waarin Azerbeidzjan en Armenië elkaar hebben beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdrijven. Door de diepe wonden is het niet ondenkbaar dat in de toekomst het conflict over Karabach wederom opleeft en zal leiden tot het zoveelste gewapende conflict.


Er zijn tal van pogingen gedaan om de relatie tussen Armenië en Azerbeidzjan te normaliseren. Helaas heeft dit er nog niet toe geleid dat de relatie tussen Armenië en Azerbeidzjan zodanig te verbeteren dat de vijandigheden jegens elkaar stoppen.


In Zuid-Afrika zijn waarheidscommissies opgericht om de onderlinge relaties te herstellen en het verleden te laten rusten. Sommige landen hebben zich gewend tot het Internationaal Strafhof (ICC) en ander landen hebben verzocht om een speciaal tribunaal (denk aan het Joegoslavië Tribunaal).


Een manier om een langdurige vrede te realiseren, is via de rechter. Den Haag is de juridische hoofdstad van de wereld. Zou het niet een geweldige stap voor een duurzame vrede zijn om in Den Haag een Karabach Tribunaal op te richten. Een dergelijk tribunaal kan enkel opgericht worden als beide landen daarmee instemmen. Ons is bekend dat Azerbeidzjan hiervoor openstaat. Wellicht dat vanuit het kabinet de vraag gesteld kan worden of Armenië in zou kunnen stemmen met het Karabach Tribunaal. Als eerste stap… zodat toekomstige generaties Azerbeidzjanen en Armenen verschoont blijven van zinloze gewelddadigheden.
Burhan Carlak, documentairemaker

Ronald Loonen advocaat

Uitgelichte berichten
Recente berichten