Hennepteelt en de slimme meter


Enige tijd geleden stond ik cliënt bij welke werd verdacht van het telen van ruim 600 hennepplanten. Het Openbaar Ministerie had daarnaast een vordering wederrechtelijk verkregen voordeel aanhangig gemaakt. Men wilde – in het kort gezegd - een bedrag van 60.000 euro van cliënt ‘afpakken’.


Over zijn inkomsten, zijnde 5000 euro; en dus veel minder dan de gevorderde 60.000 euro en zijn rol had cliënt uitgebreid verklaard bij de politie. Hij herhaalde dit bij de rechtbank.


Het bijzondere in dit geval was niet zo zeer het feitencomplex, maar meer dat de verklaring van cliënt – zonder dat hij dit aanvankelijk wist – exact paste op de bevindingen van netbeheerder Enexis. Zodoende kon hij zijn verklaring aannemelijk maken en daarmee zijn voordeel doen.


Inmiddels worden in mijn praktijk steeds meer verdachten van hennepteelt welke een slimme meter in hun pand aanwezig hebben, geconfronteerd met zeer nauwkeurige bevindingen van Enexis. Hoe komen deze bevindingen nu tot stand?


In het transformator station is een zogenoemde Dali-box geplaatst. Deze box is primair bedoeld voor het schakelen van de openbare verlichting, maar de belasting van de kabels is er eveneens mee te zien omdat deze box constant meet.


Om die reden is het stroomverbruik van de op de kabels aangesloten panden steeds zichtbaar en kan het verbruik gedurende verschillende periodes achteraf met elkaar worden vergeleken. Via de box is namelijk zichtbaar wanneer er pieken in het stroomverbruik zitten.


De box verzamelt bepaalde gegevens over het stroomverbruik en die gegevens zijn uit te lezen en door verder te meten, zijn eveneens de in- en uitschakelmomenten te zien. Het verbruik van alle panden welke op de desbetreffende kabel zijn aangesloten, is voor Enexis inzichtelijk en op ieder gewenst moment te raadplegen.


Het is dan ook enigszins vergelijkbaar met de gegevens die uit de ‘oude’ blokmeting kunnen worden gehaald, maar het verschil is dat de blokmeting slechts een momentopname is en de Dali-box voortdurend meet en die gegevens vervolgens ook opslaat, waardoor er inzicht ontstaat in de verbruikshistorie.


Ondanks - in dit geval - een illegale aansluiting voor de meter, kan door Enexis de verbruiksgegevens via de Dali-box live worden bekeken, alsook het verbruik in het verleden kan inzichtelijk worden gemaakt. Na een oogst ziet men dat het verbruik zakt en vervolgens bij het opnieuw telen van planten, ziet Enexis de in- en uitschakelmomenten weer terugkeren. Na de ruiming gaat het verbruik weer omlaag.


Zoals gesteld, in het geval van mijn cliënt paste zijn relaas naadloos op deze bevindingen. Ware het zo dat hij had verklaard geen inkomsten te hebben gehad en hij een eerdere oogst had ontkend, dan was hij met de resultaten van Enexis geconfronteerd en dan was het niet ondenkbaar geweest dat de rechtbank het gehele bedrag van 60.000 euro als wederrechtelijk verkregen voordeel had geschat en niet de door cliënt naar voren gebrachte 5000 euro had overgenomen.


Mocht u verdacht worden van het hebben van een hennepplantage, dan staan wij u graag bij. U kunt zich alsdan wenden tot mij of mijn kantoorgenoten van het Team Strafrecht van Boumans & Partners Advocaten: 045-5714576.

Uitgelichte berichten
Recente berichten