ALS HUURDER ERUIT GEZET? VERHUURDER MOET BETALEN!

Om de positie van de huurder te beschermen geeft de wet regels die er voor moeten zorgen dat je onder andere niet zo maar uit je huis gezet kan worden. Een van de meest essentiële behoeftes is immers een dak boven je hoofd, gewoon ergens kunnen wonen.


Hoewel op het internet veel te lezen is over huurovereenkomsten en waar je als huurder dan op moet letten, zijn niet alle huurders zich bewust van hun rechten. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer je verhuurder vroegtijdig je huurovereenkomst beëindigt en je zomaar op straat zet? Zo ook onze cliënt/huurder, die– na uit het gehuurde te zijn weggejaagd- genoegen had willen nemen met enkel het terugkrijgen van zijn betaalde borgsom. Echter, wij – en gelukkig ook de rechter – dachten hier anders over. De verhuurder kreeg meer dan dubbel de rekening gepresenteerd. Wat is er gebeurd?


Cliënt sluit een huurovereenkomst voor een bepaalde tijd. Cliënt betaalt de huurpenningen vooruit inclusief de borgsom. Na één maand wonen, nog ver verwijderd van de einddatum in de huurovereenkomst, laat de verhuurder aan cliënt weten dat de huurovereenkomst niet kan worden voortgezet. Volgens de verhuurder ontbreekt de vereiste toestemming van de gemeente hiervoor. Sterker nog: zij laat hem weten dat zij überháupt geen toestemming bij de gemeente heeft gevraagd. De gemeente verbiedt daarom per direct de verhuur van haar pand.


De verhuurder laat cliënt de brief van de gemeente zien, waarin staat dat zij – vanwege de veiligheid- eerst het pand dient op te knappen op straffe van een gepeperde dwangsom van enkele duizenden euro’s. Die heeft zij niet. De verhuurder sommeert cliënt daarom het gehuurde te verlaten, en……cliënt vertrekt. De reeds betaalde borgsom betaalt de verhuurder echter– ook na maandenlang soebatten van cliënt- niet aan hem terug. Cliënt wilt deze kosten toch terug en wendt zich tot ons.


De huurovereenkomst in kwestie wordt door ons bekeken en hieruit blijkt dat bij het einde van de huurovereenkomst de borgsom door de verhuurder zal worden terugbetaald. Kortom: normale gang van zaken. De afspraak gaat nog verder: wordt door één van de partijen de huurovereenkomst vroegtijdig opgezegd dan dient de ene partij aan de andere partij een boete te betalen: de zogenaamde boeteclausule. Hoe hoog deze boete zal zijn is in de huurovereenkomst duidelijk uitgelegd en voor berekend.


Dat is klare taal zou je denken. De verhuurder zegt vroegtijdig op, de borgsom komt retour en de boeteclausule gaat leven. Toch betaalt de verhuurder niets aan cliënt. Na eerst nog door ons te zijn gesommeerd om de borgsom en de boeteclausule aan cliënt te betalen volgt alsnog onze dagvaarding. De verhuurder is het niet met ons eens en beroept zich bij de rechter op een zogenaamde overeenstemming van beide partijen om de huurovereenkomst te beëindigen. Zij wijst hiervoor naar het gedrag van cliënt: deze heeft destijds - na overleg met elkaar - het gehuurde immers ‘vrijwillig’ verlaten. Hoezo boete betalen? Cliënt moet háár betalen, aldus de verhuurder.


Haar verweer mocht echter niet baten, haar eis werd niet toegewezen. Zowel de rechter in eerste aanleg als de rechter in hoger beroep beslissen dat uit de gegeven omstandigheden en feiten - zoals cliënt in de procedure schetst- onomstotelijk blijkt dat hij de huurwoning onder druk van de verhuurder heeft verlaten, en niet vrijwillig zoals de verhuurder beweert. Niet alleen de borgsom, ook de boeteclausule moet daarom door de verhuurder aan cliënt worden terugbetaald.


Zo zie je maar dat – in een situatie als van cliënt - tevreden zijn met enkel teruggave van de borgsom, een huurder zichzelf financieel behoorlijk tekort zou doen. Cliënt was gelukkig zo wijs om zijn situatie voor te leggen aan een huurrecht advocaat en ontvangt daarop het vijfvoudige van het bedrag van de borgsom retour: het bedrag waar hij conform de onderliggende afspraken uit de huurovereenkomst gewoon recht op had! U kunt de uitspraak teruglezen in: ECLI:NL:GHSHE:2020:1054


Heeft u een huurrecht probleem of twijfelt u of er wel sprake is van een huurrecht probleem, aarzel dan niet en wendt u zich tot een van onze huurrecht specialisten op ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten