Re-integratie tijdens de coronacrisis: welke verplichtingen gelden er?


De coronacrisis en de re-integratie van de zieke werknemer

Onlangs verschenen meerdere nieuwsartikelen waaruit blijkt dat vakbond CNV vreest dat duizenden (langdurig) zieke werknemers in de financiële problemen komen door de coronacrisis. De re-integratie van zieke werknemers loopt namelijk vertraging op door de geldende coronabeperkingen. Veel bedrijven zijn momenteel gesloten, of hebben te maken met onvoldoende capaciteit op de werkvloer om werknemers te begeleiden bij een terugkeer. Daarnaast kan een aantal werknemers vanwege de quarantaine-maatregelen niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. Op dit moment zijn veel medische behandelingen uitgesteld Dit terwijl een medische behandeling voor de werknemer noodzakelijk kan zijn voor het hervatten van werkzaamheden.


In hoeverre komt het UWV werkgevers tegemoet?

Werkgevers willen uiteraard voorkomen dat hen bij de WIA-aanvraag na 2 jaar ziekte wordt tegengeworpen dat tijdens de coronacrisis onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht. Werkgevers lopen immers het risico dat het loon van de zieke werknemer nog een jaar doorbetaald moet worden. Het UWV komt werkgevers in deze situatie tegemoet. Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van UWV. Dit heeft het UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter vermeld. De werkgever zal aan het UWV kenbaar moeten maken wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor zijn organisatie en het re-integratietraject van de zieke werknemer. Het UWV beoordeelt vervolgens of zij deze redenen voldoende plausibel vinden voor het stagneren van de re-integratie-inspanningen.


Wanneer is volgens het UWV sprake van een plausibele reden?

Van een plausibele reden is bijvoorbeeld sprake wanneer de zieke werknemer door een verplichte bedrijfssluiting niet zijn eigen werkzaamheden of aangepaste werkzaamheden bij de werkgever kan verrichten. Ook wanneer het voor de werknemer fysiek onmogelijk is passend werk uit te voeren door werkvermindering of het niet kunnen realiseren van voldoende ondersteuning op de werkplek, spreekt men volgens het UWV van een plausibele reden. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Ook in andere situaties waar het coronavirus een negatieve invloed heeft op de re-integratie, kan het UWV besluiten de werkgever tegemoet te komen door de Poortwachterseisen minder stringent toe te passen. Voordat een loonsanctie daadwerkelijk aan de werkgever wordt opgelegd, zal het UWV een bindend advies aan de Landelijke Loonsanctie Commissie moeten vragen. Deze commissie beoordeelt of een loonsanctie al dan niet terecht is.


Wat verandert er voor werknemers na twee jaar ziekte?

Als de werknemer 2 jaar of langer ziek is geweest, kan de werkgever doorgaans een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het opzegverbod tijdens ziekte komt namelijk na deze periode te vervallen. Het opzegverbod tijdens ziekte kan eventueel langer dan 2 jaren duren als het UWV de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd. Tijdens de coronacrisis ontstaat het probleem dat de re-integratie van veel werknemers vertraagt. Dit kan simpelweg tot gevolg hebben dat wanneer werknemers niet binnen 2 jaar terugkeren op de werkvloer, ze hun baan verliezen en wellicht in een situatie komen met minder inkomen. Vakbond CNV stelt voor de loondoorbetalingsperiode van de werkgever te verlengen. Dit in ieder geval voor zolang de coronacrisis duurt. De kosten die de werkgever maakt, zouden gedekt moeten worden uit het noodfonds van minister Hoekstra van financiën, aldus CNV.


Op dit moment is echter nog onzeker in hoeverre deze groep werknemers tegemoet wordt gekomen.


Het aanvragen van een deskundigenoordeel tijdens de coronacrisis

In beginsel kunnen zowel werkgevers als werknemers, teneinde de re-integratieverplichtingen te laten toetsen, een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. De coronacrisis heeft wel tot gevolg dat het niet mogelijk is om in alle omstandigheden in deskundigenoordeel te ontvangen. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin een fysiek gesprek met de verzekeringsarts van het UWV noodzakelijk is. Is hiervan sprake, dan kan de werkgever in ieder geval niet worden verweten dat er bij stagnatie in de re-integratie geen deskundigenoordeel is gevraagd.


Vragen?

Heeft u vragen heeft over het bovenstaande of wilt u graag advies? Onze arbeidsrechtspecialisten helpen u graag verder.

Uitgelichte berichten
Recente berichten