Hoogste rechter bevestigt dat mijnschadeclaims van huiseigenaren nog niet verjaard zijn


De huiseigenaren in Limburg die hun mijnschade willen verhalen lopen tegen het probleem aan dat zij geen aanspraak meer kunnen maken op hun claim omdat eenvoudig de 30 jaren zijn verstreken die in het burgerlijk wetboek als verjaringstermijn is opgenomen. De 30 jaren termijn begint namelijk te lopen na sluiting van de mijnen. Dit is in de periode 1969 en 1974. Dus, als je nu schadevergoeding wilt claimen voor mijnschadegevallen in Limburg ben je in beginsel te laat, tenzij bij u het geval zich voordoet waarover de hoogste rechter heeft geoordeeld.


Het betreft namelijk de situatie waar de afsluiting van de verticale mijngang disfunctioneert. Waardoor juist door dat disfunctioneren de bodem gaat bewegen en als gevolg daarvan schade aan de huizen ontstaat. In zo’n geval heeft de hoogste rechter bevestigd dat de 30 jaren termijn niet aanvangt bij het staken van de exploitatie van de mijn, maar op het moment van het latere disfunctioneren van het afsluiten van de mijngang. Als onduidelijk is wanneer de afsluiting van de verticale mijngang is gaan disfunctioneren komt dit voor risico van de schadeveroorzaker. Hij kan zich dan niet op de 30 jaar verjaring beroepen vanaf sluiting mijnen.


De uitspraak van de Hoogste rechter is rooskleurig en biedt nieuwe kansen voor diegene die schade lijden als gevolg van de mijnen.


Het verhalen van mijnschade is complex. Voor vergoeding komt (onder voorwaarden) in aanmerking:


1. de waardevermindering van de woning(en);

2. de redelijke kosten van jaarlijkse controle ter voorkoming of beperking van schade;

3. de juridische advieskosten of juridische begeleidingskosten


Als u meer wilt weten over dit thema kunt u gebruik maken van onze gratis intakegesprek. Het team bestuursrecht van Boumans en Partners staan voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het indienen van een schadeclaim als gevolg van mijnschade.


Contactpersoon:

Mustapha Ouarani

Boumans & Partners Advocaten

Team specialisme Bestuursrecht

Uitgelichte berichten
Recente berichten