De minderjarige verdachte in voorarrest; hoe gaat een zitting in dat kader nu in de tijd van het cor


Zittingen van minderjarige verdachten worden in beginsel achter gesloten deuren behandeld en dat geldt altijd voor de zittingen in het kader van zijn of haar voorarrest.


Zoals u weet, zijn beslissingen welke over het voorarrest dienen te worden genomen, door de rechtspraak logischerwijs als urgent aangemerkt en dienen om die reden door te gaan.


Vanochtend had ik een zitting waarbij de officier van justitie een vordering tot gevangenhouding aanhangig had gemaakt.


Hoewel er sprake is van het systeem van gesloten deuren, is bij een dergelijke toetsing sprake van een ‘drukke’ bezetting in de zittingszaal. Uiteraard is de rechtbank, de griffier, de officier van justitie, de verdachte en de advocaat aanwezig. Maar wist u ook dat de ouders en/of de wettelijk vertegenwoordigers de zitting bezoeken, alsook een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdreclassering. Optioneel wordt de zitting daarnaast bezocht door een tolk. Daarnaast is uiteraard de parketpolitie aanwezig.


Hoe gaat dat nu in deze tijd van het coronavirus?


De rechtbank heeft laten weten dat uitgangspunt bij zittingen voor het nemen van urgente beslissingen dat er geen vervoer naar en geen fysieke aanwezigheid van (gedetineerde) verdachten in gerechtsgebouwen plaatsvindt. Om die reden wordt voorafgaand aan de zitting aan de advocaat van de gedetineerde verdachte gevraagd of de verdachte afstand wil doen van zijn aanwezigheidsrecht.


Als geen afstand wordt gedaan, wordt gebruik gemaakt van een telefonische- of beeldverbinding. Slechts in die gevallen waarin de gedetineerde verdachte geen afstand doet én geen mogelijkheid bestaat tot horen door gebruik van voornoemde verbinding en/of schriftelijke procesvoering, kan de rechter als uitzondering beslissen dat de verdachte naar het gerecht wordt vervoerd en daar een fysieke zitting plaatsvindt.


In het geval van mijn client deed deze afstand van zijn aanwezigheidsrecht en werd aan de officier van justitie en mij verzocht om op voorhand een schriftelijk standpunt in te nemen met betrekking tot de vordering gevangenhouding en een (eventueel) schorsingsverzoek.


De Raad voor de Kinderbescherming en de Jeugdreclassering hebben eveneens schriftelijk gerapporteerd. Zij zijn evenmin uitgenodigd om ter zitting verschijnen.


De raadkamer behandeling is vervolgens wel ingepland. Op het ingeplande tijdstip waren de rechtbank, de griffier en de officier van justitie aanwezig. De doorgaans ‘druk’ bezochte zittingszaal was dan ook vandaag minder ‘bemand’. Ik ben gebeld door de kinderrechter voor re- en dupliek. De rechtbank deed vervolgens direct uitspraak.


Hoewel het bijzonder vreemd was om zonder toga en al zittend vanuit de bureaustoel te pleiten, kan ik vaststellen dat het gehanteerde proces - in deze tijd – praktisch en efficiënt werkt. Ik sluit niet uit dat in de toekomst delen van het gehanteerde proces in vast beleid worden gegoten. Wat dat betreft zijn het juist tijden van crisis welke leiden tot innovatieve processen waarmee eenieder in de toekomst mogelijk zijn voordeel kan doen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten