Inreisverbod naar België!


We kunnen het ons bijna niet voorstellen, een sluiting van de grenzen. Binnen Europa geldt immers het principe van vrije verkeer van goederen en personen. Toch vond België het in het kader van de strijd tegen corona noodzakelijk om haar grenzen te sluiten. Dit ligt in het verlengde van de maatregel, die eveneens in België geldt, dat men zich enkel nog op de weg mag begeven voor essentiële verplaatsingen zoals boodschappen doen en gaan werken, indien thuiswerken niet mogelijk is. Daarop wordt streng gecontroleerd en indien nodig ook beboet. De boetes zijn € 250,00 per persoon, per overtreding. Het is slechts nog in enkele gevallen toegestaan om de grens wel over te steken. 1. Woon-werkverkeer Wanneer u in de Belgische grensstreek met Nederland woont, maar in Nederland werkt mag u de grens nog over. Ook wanneer u in Nederland woont, maar in België werkt mag u de grens over. Ook goederenvervoer is nog steeds toegestaan. Wanneer u tot de categorie vitale sector behoort of een cruciaal beroep uitoefent, kunt u een speciaal vignet gebruiken waarmee u de grens kunt oversteken. Of u tot een van deze categorieën behoort, alsmede het vignet kunt u terugvinden op:deze overheidssite. Wanneer u grensarbeider bent, maar niet in een vitale sector werkt of een cruciaal beroep vervult, moet u met een werkgeversverklaring kunnen aantonen dat u voor uw werk de grens oversteekt. LET OP: het is niet toegestaan om als grensarbeider in Nederland boodschappen te gaan doen voor of na uw werktijd, of andere plaatsen te bezoeken dan uw werkplek. Indien dat bij de grenscontrole in België wordt vastgesteld, zal u ook daarvoor beboet worden. 2. Co-ouderschap Wanneer u co-ouder bent en u uw kind in Nederland of België moet halen/brengen bij de andere co-ouder, kan dat nog steeds. Co-ouderschap kan gewoon worden verdergezet. Wanneer u de grens oversteekt dient u wel over de nodige documenten te beschikken om een en ander aan te tonen. Neemt u zeker de volgende documenten mee: • Nederlandse paspoort/identiteitskaart; • Belgische verblijfskaart/identiteitskaart; • Andere overtuigingsstukken (uitspraak rechter, etc.). Voorts mag u ook nog voor de volgende redenen de grens nog oversteken: 3. Voortzetting van medische zorg 4. Het verlenen van bijstand of zorg aan een oudere, minderjarige, mindervalide of kwetsbare persoon 5. Zorg voor dieren. Ook hiervoor dient u natuurlijk over de nodige documenten te beschikken om de geldigheid van de reden waarom u de grens over steekt, te kunnen aantonen. Indien u geen geldige reden heeft om de Belgische grens over te steken, zal onder politiebegeleiding worden teruggestuurd. Nadere informatie over het bovenstaande kunt u terugvinden op deze overheidssite. Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten