REISPROBLEMEN EN HET CORONAVIRUS


Het coronavirus is vanwege de wereldwijd alarmerende berichten voor velen een gegronde reden om uit angst voor besmetting, een geboekte vakantie kosteloos te annuleren. Maar zowel de reisorganisatie als de verzekering denkt hier anders over. Dit roept veel vragen en onzekerheid bij de reizigers op, die een reis hebben geboekt en deze al geheel of gedeeltelijk hebben betaald: “wanneer kan kosteloos worden geannuleerd? Moet een voucher geaccepteerd worden? Moet een duurdere reis geaccepteerd worden? Behoudt de voucher haar waarde bij mogelijk faillissement van de reisorganisatie? Dien ik mijn aanbetaalde reis- gelet op de actuele wereldwijde gezondheidscrisis- toch nog aan de reisorganisatie volledig te voldoen?”


DE REIZIGER ANNULEERT


Voorop staat dat de reiziger altijd het recht heeft om zijn reis te annuleren, echter kunnen daar voor hem kosten uit ontstaan. Hoe dichter bij de vertrekdatum hoe hoger de vergoeding die aan de reisorganisator betaald moet worden. Deze kan zelfs oplopen tot het hele bedrag die voor de reis had moeten worden betaald. Een afgesloten annuleringsverzekering biedt enkel dekking voor de gebeurtenissen die in de polis zijn omschreven. Zelfs een all-riskverzekering biedt niet ongelimiteerd de ‘ruime’ dekking die de verzekering hiervoor belooft. Welke gebeurtenissen gedekt zijn kunnen tevens per verzekeringsmaatschappij verschillen. Wel geldt unaniem dat annuleren op grond van een negatief reisadvies of angst voor besmettingsgevaar niet door een annuleringsverzekering wordt gedekt.


Mocht in het land van bestemming sprake zijn van buitengewone of bijzondere omstandigheden die groot gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid, zoals het uitbreken van een ernstige ziekte, dan spreken we van een overmacht situatie en kan de reis door de reiziger wel kosteloos worden geannuleerd. De reissom dient dan volledig door de reisorganisator aan de reiziger te worden terugbetaald.


DE REISORGANISATIE ANNULEERT


Bij een negatief reisadvies (code rood) kan de reisorganisatie de pakketreis op de plaats van bestemming niet uitvoeren. De reeds geboekte reis wordt door de reisorganisatie geannuleerd of er wordt een alternatieve reisbestemming aangeboden. De reiziger behoudt het recht op vergoeding van de hele reissom. De reiziger hoeft voor annuleringsdekking in dat geval niet meer terug te vallen op zijn (basis- of all-risk) annuleringsverzekering.


Bij een advies om enkel te reizen wanneer noodzakelijk is (code oranje), is de reisorganisatie wettelijk vrij om te beslissen of de reis door zal gaan of niet. De reiziger kan niet kosteloos annuleren. Deze vrijheid is uiteraard niet onbegrensd. De reisorganisatie mag de reiziger niet blootstellen aan een gevaarlijke situatie die de gezondheid van de reiziger zou kunnen schaden. Indien de reisorganisatie beslist dat de reis niet doorgaat, dan heeft de reiziger recht op vergoeding van de hele reissom. De reiziger zou de reisorganisatie - verwijzend naar de bijzondere omstandigheden die de Coronacrisis met zich meebrengt- kunnen verzoeken om een omboeking naar een andere bestemming of teruggave van de reissom.


Hanteren landen een ‘inreisverbod’ voor reizigers (zoals nu de Verenigde Staten), dan wordt de reisorganisatie – buiten haar schuld- - door de autoriteiten op de plaats van bestemming belemmerd om haar afspraken uit de reisovereenkomst uit te voeren (vlucht, accommodatie en andere faciliteiten). De reis kan dan vanwege overmacht niet doorgaan. Overmacht bij de reisorganisatie houdt in dat de reiziger zijn reis niet kosteloos kan annuleren. Bied de reisorganisatie of de vliegtuigmaatschappij geen dekking hiervoor dan is de reiziger aangewezen op haar (all-risk)annuleringsverzekering. Voor reizen met enkel een vliegticket hanteren de vluchtmaatschappijen bij een ’inreisverbod’ ieder hun eigen beleid: geld terug, omboeking of een waardebon.


Is de plaats van de bestemming op slot (‘lock down’) en worden daarom zowel vliegtuigen als reizigers niet meer toegelaten dan kan zowel de reiziger als de reisorganisatie de reis annuleren. In beide gevallen heeft de reiziger recht op teruggave van de reissom. Is de reisorganisatie aangesloten bij de Algemene Vereniging van Reisbureaus (ANVR) dan kan de reiziger in plaats van de reissom ook een voucher worden aangeboden. Dit betekent dat de reiziger dezelfde reis op een later tijdstip alsnog zou kunnen maken, mits binnen één jaar na afgifte ervan de voucher wordt geactiveerd. Een omboeking voor een alternatieve reis is uiteraard ook mogelijk. Van belang in deze is dat de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) voor de voucher garant staat mocht de reisorganisatie voor de reisdatum failliet gaan.


De reiziger is vrij om de voucher te accepteren of niet. Een reden om deze niet te accepteren zou kunnen zijn dat de reiziger een duurdere reis wordt aangeboden waarvoor dient te worden bijbetaald of dat de datum van de aangeboden reis niet strookt met de vakantieperiode van de reiziger. De onderliggende regelgeving uit het Burgerlijk Wetboek - over het recht op vergoeding van de reissom– blijft onverkort van toepassing. De keerzijde van de medaille is dat teruggave van de reissom lang op zich kan laten wachten. Gaat de reisorganisatie in die tussentijd failliet dan is de teruggave van de reissom niet meer gegarandeerd. Voor reizigers met een los vliegtickets geldt de SGR regeling niet. Wel wordt op grond van annulering door de vliegtuigmaatschappij het ticket volledig vergoed.


De reiziger is in beginsel wettelijk verplicht de (aanbetaalde) reissom op grond van de reisovereenkomst geheel te voldoen. Recht op teruggave van de reissom kan enkel op grond van de hierboven genoemde redenen. Mocht voor de reiziger om welke reden dan ook duidelijk zijn dat de (aanbetaalde) reis niet door kan gaan dan is het raadzaam om de reisorganisatie tijdig te verzoeken om voor beide partijen een plausibele oplossing te vinden.


DE VLIEGTUIGMAATSCHAPPIJ ANNULEERT


Uitgangspunt blijft dat de reiziger bij annulering van zijn vlucht - op grond van de Verordening 261/2004 - haar recht behoudt op terugbetaling van de ticket. Een aangeboden voucher door de luchtvaartmaatschappij hoeft niet te worden geaccepteerd. Vluchtvertraging als gevolg van het coronavirus wordt – anders dan in de Verordening voor vliegtuigclaims is bepaald- niet vergoed.


ADVIES


Hoewel richtlijnen om kosteloos te kunnen annuleren van een reis op vele sites kunnen worden geraadpleegd, kan het toch zijn dat door het grote woud van reisorganisaties en de vele soorten annuleringsverzekeringen bij de reiziger alsnog vraagtekens ontstaan.


Heeft u een reis geboekt en wilt u op grond van besmettingsgevaar de reis annuleren vraagt u dan de reisorganisatie vooraf welke mogelijkheden er zijn voordat u annuleert. Voor een eenmaal door u geannuleerde reis kan achteraf niet om een voucher worden verzocht. Voor een reis in de toekomst is het uiteraard van belang te zorgen voor een uitgebreide all-risk dekking.


Mocht u het niet eens zijn met uw reisorganisatie over het recht op annulering van uw reis of over de vergoeding van uw annuleringskosten, dan kan dit altijd door ons kantoor voor u worden uitgezocht. Wij staan voor u klaar om u bij te staan in uw claim op uw recht op een (hogere) vergoeding van uw annuleringskosten, hetzij in geld of een voucher.


Voor de gestrande reiziger in het buitenland is sinds kort de hulplijn “bijzondere bijstand buitenland’ van toepassing waar de reiziger zich online voor hulp kan melden. Voor de beoordeling over het verloop ervan kan in dit blog nog geen uitspraak worden gedaan.


Heeft u naar aanleiding van deze blog of uw eigen situatie nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten