Duidelijkheid over slapende dienstverbanden


Een aantal weken geleden hebben we met onze blog aandacht besteed aan het slapend dienstverband. We hebben u toen al verteld dat de kans heel groot was dat de Hoge Raad zou oordelen dat werkgevers een einde moeten maken aan slapende dienstverbanden. Een slapend dienstverband, wat was dat ook alweer?


Een slapend dienstverband is een dienstverband, waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden, met als gevolg dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden betaald.


Op zich is dat een hele rare en ongewenste situatie. De werknemer krijgt na twee jaar ziekte meestal een WIA-uitkering via het UWV, maar zegt zijn arbeidsovereenkomst niet zelf op, omdat hij dan geen recht heeft op zijn transitievergoeding. De werkgever aan de andere kant heeft vaak al hoge kosten gehad vanwege de re-integratie van de ziekte werknemer die niet is gelukt, en die denkt: “Als ik het dienstverband laat slapen, dus het niet formeel beëindig, hoef ik ook geen transitievergoeding te betalen.” Met als gevolg dat er landelijk duizenden dienstverbanden “slapen”.


Maar nu is er de langverwachte duidelijkheid. De Hoge Raad heeft een heel duidelijk oordeel geveld: de Hoge Raad oordeelt dat de werkgever verplicht is om het verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer om het slapend dienstverband te beëindigen, te honoreren en daarbij moet de werkgever de wettelijke transitievergoeding betalen. (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Hoge-Raad-verplicht-einde-aan-slapende-dienstverband.aspx)


Wellicht denkt u als werkgever of werknemer dat u nog moet wachten tot 1 april 2020, omdat dan pas de compensatieregeling van het UWV in werking treedt. Dat is een regeling die de wetgever heeft gecreëerd, om werkgevers financieel te compenseren tot betalen van deze transitievergoeding bij langdurige ziekte. De Hoge Raad is echter duidelijk: als werkgevers nu een verzoek krijgen, moeten ze daar nu op ingaan: ze mogen niet wachten.


De Hoge Raad heeft ook duidelijk gemaakt hoe hoog de transitievergoeding moet zijn: de werknemer heeft recht op de wettelijke transitievergoeding en niet het bedrag dat hij gecompenseerd krijgt. De hoogte van de transitievergoeding wordt gekoppeld aan de duur van het dienstverband.


Dat werpt de vraag op hoe die transitievergoeding moet worden berekend bij zo’n slapend dienstverband. De Hoge Raad geeft aan dat de transitievergoeding tenminste moet zijn berekend vanaf de ingangsdatum van het dienstverband tot de dag, kort gezegd, nadat de werknemer twee jaar ziek is geweest.


Heeft u een slapend dienstverband of heeft u vragen over een slapend dienstverband? Meldt u zicht gerust bij ons!

Uitgelichte berichten
Recente berichten