11a OpiumwetOnlangs stond ik een cliënte bij die werd verdacht van het overtreden van art. 11a van de Opiumwet. De voornoemde bepaling is vanaf 1 maart 2015 in de wet terug te vinden en is daarin opgenomen met als doel de illegale hennepteelt te bestrijden.


In het kort gezegd wordt in dit artikel het voorbereiden of het vergemakkelijken van professionele hennepteelt en andere gedragingen met betrekking tot grote hoeveelheden hennep strafbaar gesteld.

De wetgever was (en is) van mening dat er efficiënter moet worden opgetreden tegen de geprofessionaliseerde illegale hennepteelt. Het gaat dan ook, zoals gezegd, uitsluitend om activiteiten rond de professionele en/of grootschalige teelt.


Ingevolge het Opiumwetbesluit is sprake van grootschalige hennepteelt vanaf 200 planten of 500 gram hennep. Een definitie van bedrijfs- en beroepsmatige hennepteelt ontbreekt. Er wordt in dat geval door het Openbaar Ministerie gebruik gemaakt van indicatoren om te mate van professionaliteit te duiden (belichting, bevloeiing, voeding, elektra etc.).


Aanvankelijk zagen wij in onze strafrechtpraktijk dat het Openbaar Ministerie zich – met wisselend ‘succes’ - richtte op ondernemers en hun onderneming, maar ‘particulieren’ komen thans steeds vaker in beeld.


Zo ook mijn cliënte. Zij gebruikt om medicinale redenen hennep. Om die reden was zij voornemens om 4 hennepplanten in een kweektent te houden om in haar eigen gebruik te kunnen voorzien. Omdat zij geen verstand had van het kweken van hennep en de installatie van de kweektent, heeft zij hulp ingeroepen van een kennis.


Toen zij uiteindelijk de hoeveelheid spullen (kweektent, ventilatoren, assimilatielampen en zakken cocos) zag die de kennis had geleverd, krabbelde zij terug. Zij heeft de installatie laten afbreken en het was de bedoeling dat alle aanwezige zaken werden opgehaald. Van dit laatste is het niet meer gekomen nu de politie haar woning eerder betrad.


Cliënte gaf bij de politie direct openheid van zaken en liet haar intenties duidelijk weten. Echter het Openbaar Ministerie vond de combinatie van aangetroffen spullen kennelijk voldoende om tot vervolging over te gaan. Het behoeft geen lang betoog om vast te stellen dat de wetsbepaling niet bedoeld is voor deze kwestie met dit feitencomplex.


De strafrechter sprak mijn cliënte dan ook terecht vrij. Enerzijds omdat in de kweektent met geringe afmetingen er geen beroeps-of bedrijfsmatige teelt van hennep, of grootschalige teelt van hennep, had kunnen plaatsvinden. Anderzijds nu cliënte geen enkele criminele intentie had. Van belang is daarbij eveneens dat de aangetroffen spullen (zoals een kweektent, ventilatoren, assimilatielampen en zakken cocos) op zichzelf niet illegaal zijn.


Mocht u worden geconfronteerd met een hennep gerelateerd probleem, dan kunt u altijd vrijblijvend contact met mijn kantoor opnemen: 045-5714576. Naast het leveren van bijstand bij strafrechtelijke kwestie, kunnen wij u tevens bijstaan in uw geschil met de Belastingdienst, uitkeringsinstantie, gemeente, Enexis, WML, verhuurder en/of hypotheekverstrekker.

Uitgelichte berichten
Recente berichten