Verkeersverzekeringen: kent u de verschillen?Te vaak maak ik in mijn letselschadepraktijk nog mee dat slachtoffers van een ongeval niet goed weten wat de verschillen zijn tussen de verschillende verzekeringen. En dat is jammer, want hiermee laten ze uitkeringen liggen waar niet alleen premie voor is betaald, maar waarop ze bovenal recht hebben. Welke verschillende soorten verzekeringen zijn er in grote lijnen en in welke gevallen kunt u hierop aanspraak maken?


De aard en omvang van de dekking van een verzekering wordt bepaald door het soort verzekering. Een schadeverzekering vergoedt alle schade, dus alle geleden en nog te lijden schade. De verplichte motorrijtuigenverzekering en de schadeverzekering inzittenden (SVI) zijn voorbeelden van schadeverzekeringen. Bij de motorrijtuigenverzekering is voor vergoeding van de schade de schuldvraag belangrijk. De inzittendenverzekering keert uit ongeacht wie de veroorzaker is. Onder de dekking van een schadeverzekering valt onder andere smartengeld, het verlies aan inkomen, de kosten die gemaakt zijn voor medische zorg (bijvoorbeeld het eigen risico), de kosten voor de ingeschakelde huishoudelijke hulp, reiskosten en, afhankelijk van de situatie, alle overige kosten als gevolg van het ongeval.


Een sommenverzekering, zoals de (gezins)ongevallenverzekering, gaat enkel tot uitkering over bij een gebeurtenis die onder de dekking van deze verzekering valt. Bij een verkeersongeval is dat vaak alleen als het slachtoffer overlijdt of blijvende beperkingen aan het ongeval overhoudt. De verzekeraar keert alleen uit wanneer er sprake is van blijvend letsel, ook als er geen aansprakelijke partij is. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen andere schade geleden kan zijn. Maar die schade valt dan onder de schadeverzekering en niet onder de sommenverzekering.


Bij een verkeersongeval is de schadeverzekering vaak de eerste verzekering waar een beroep op wordt gedaan. Dat ligt voor de hand omdat deze een breed bereik heeft wat vergoedingen betreft. Wat echter vaak vergeten wordt, is een beroep te doen op de sommenverzekering. Deze sommenverzekering kan naast én bovenop de schadeverzekering uitkeren. Het is zonde om die uitkering dan te laten liggen. Hiervoor is immers door slachtoffers of hun werkgevers jarenlang premie betaald.


Halime Celik

Letselschadeadvocaat

Uitgelichte berichten
Recente berichten