Wijzigingen partneralimentatie 2020


Vanaf 1 januari 2020 zal de fiscale aftrek van de partneralimentatie stapsgewijs worden verlaagd (van nu maximaal 52 % naar 37 % in 2023 -> belastingheffing box 1). Deze wijziging vloeit voort uit het Belastingplan 2019.


Wat betekent de wijziging concreet?


Doordat de fiscale aftrek wordt verlaagd zullen vooral ex-partners die een hoger inkomen hebben netto meer partneralimentatie betalen dan voorheen het geval was.


De alimentatieplichtige kan de partneralimentatie in de belastingaangifte aftrekken en de alimentatiegerechtigde betaalt belasting over de ontvangen partneralimentatie. Het tarief waartegen aftrekbaar is wordt nu verlaagd. Hierdoor stijgen de maandelijkse lasten van de alimentatieplichtige.


In de berekening van partneralimentatie zoals deze is gemaakt bij de echtscheiding is rekening gehouden met het huidige fiscale regime en aftrekmogelijkheid en daardoor lagere maandelijkse lasten. De alimentatieplichtige zal door de wijziging (mogelijk) een lagere draagkracht hebben voor het betalen van partneralimentatie. Het is om deze reden een goed idee de alimentatie opnieuw te laten berekenen en zo voor te leggen aan de rechter. Als voor dit laatste gekozen wordt zal de rechter aan de hand van alle feiten en omstandigheden bepalen of de alimentatie moet worden aangepast en tevens vanaf welk moment. Ook met overige financiële wijzigingen (bijvoorbeeld een ander salaris en/of gewijzigde woonlasten) zal dan rekening worden gehouden.


Betaalt u partneralimentatie en wilt u de alimentatie opnieuw laten berekenen, neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Uitgelichte berichten
Recente berichten