Het arbeidsdeskundig onderzoek van het UWV


Het is weer tijd voor een inkijkje in het leven van een advocaat bestuursrecht. Mijn vorige twee blogs betroffen het CBR en de WMO. Vandaag is het UWV aan de beurt.


Het Uitvoeringsinstituut Werknemers-verzekeringen, afgekort het UWV, verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland. Tevens ondersteunt het UWV iedereen die op zoek is naar werk. Het UWV is dan ook een onmisbaar instituut in onze samenleving. Als advocaat bestuursrecht heb ik regelmatig met het UWV te maken, als wederpartij. Dit kan uiteenlopende situaties betreffen, het UWV is namelijk erg veelzijdig.


De reden dat ik het arbeidsdeskundig onderzoek - dat wordt uitgevoerd in opdracht van het UWV - vandaag wil bespreken, is omdat mij bij recente nieuwe zaken iets opvalt. Dit begon met een cliënt die zich enige tijd terug tot mij wendde. De casus is als volgt: Cliënt is al ruim tien jaar ziek. Eind vorig jaar ontving hij bericht dat de arbeidsgeschiktheid niet is gewijzigd en dat betrokkene op dat moment 80 tot 100% arbeidsongeschikt is (blijft). De ex-werkgeefster tekent bezwaar aan. Niet omdat zij het oneens is met de beslissing, maar omdat zij van mening is dat het UWV inmiddels wel kan stellen dat de arbeidsbeperkingen duurzaam zijn te achten. Zou je wel kunnen zeggen denk ik zo, na ruim tien jaar.


Aan de hand van dit standpunt van de ex-werkgever, wordt een nieuw arbeidsdeskundig onderzoek ingesteld. Het UWV wil bekijken of het standpunt van de ex-werkgeefster klopt. Vervolgens is de verrassende conclusie van dit onderzoek dat cliënt slechts een aantal procent arbeidsongeschikt is! De uitkering van cliënt wordt gauw stopgezet en hij moet maar gewoon weer gaan werken.


Nu zou je kunnen zeggen: ‘oké, het UWV heeft kennelijk eerder onvoldoende onderzoek verricht of een foutieve conclusie getrokken, meneer is inmiddels beter en moet maar gewoon gaan werken’. Dan wil ik u wel nog in overweging geven dat het gaat om een persoon die inmiddels geruime tijd geen arbeid meer heeft verricht en dat de economie niet zodanig is dat hij binnen korte tijd verzekerd is van een baan. Een integratietraject zou op zijn minst toepasselijk zijn, maar helaas. Persoonlijk vind ik het een vreemde situatie. In ieder geval: de bezwaarprocedure loopt nog.


Vervolgens krijg ik een soortgelijke zaak binnen. Ook een cliënt die al ruim tien jaar arbeidsongeschikt is. Ook hier heeft recent een onderzoek plaatsgevonden door een arbeidsdeskundige, welke concludeert dat cliënt nog altijd 80-100 % is afgekeurd. Om onbekende redenen volgt er een second opinion. Conclusie: volledig arbeidsgeschikt. Einde uitkering, ga maar werken.


Begrijp mij niet verkeerd, ik ben een voorstander van participatie. Mensen die hiertoe in staat zijn, moeten bewogen worden om zo veel mogelijk in hun eigen inkomen te voorzien. Dit komt ten goede aan de maatschappij in het geheel, maar is ook positief voor de betreffende persoon. Alhoewel bijna iedereen wel eens klaagt over het werk en de baas (behalve ik natuurlijk), is arbeid toch een factor in je leven die voor voldoening kan zorgen.


Echter ben ik ook de mening toegedaan dat als mensen om de één of andere (goede) reden geen arbeid meer kunnen verrichten, ons stelsel van sociale zekerheid voor opvang dient te zorgen. We kunnen ze moeilijk aan hun lot overlaten.


Het bevreemd mij vervolgens om te zien dat meerdere cliënten eerst volledig worden afgekeurd en dit langdurig blijven, om vervolgens binnen enkele weken dan wel maanden te horen te krijgen dat zij volledig arbeidsgeschikt zijn en dat bijna per direct de uitkering wordt stopgezet. Vooral als deze ontwikkeling een trend lijkt te worden, maak ik mij zorgen. Hoe betrouwbaar zijn de arbeidsdeskundige onderzoeken als zij binnen korte tijd 180 graden draaien in hun conclusie? Daarbij is het vaak bijna onmogelijk om arbeidsdeskundige onderzoeken te ontkrachten. Beide zaken zitten nog in de bezwaarfase. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten en hoop op een bevredigende oplossing.


Uitgelichte berichten
Recente berichten