Veilig verstopt in Marokko, of toch niet?


Steeds vaker komt het voor dat verdachten van ernstige misdrijven “vluchten” naar hun land van herkomst om aan hun vervolging in Nederland te ontkomen. Ik zal mij in deze blog concentreren op verdachten met een Marokkaanse afkomst. Marokkanen die vluchten naar Marokko denken zo aan hun straf te kunnen ontkomen. Niets is minder waar!


De Nederlandse regering is sinds geruime tijd bezig met het overdragen van strafzaken aan Marokko, ondanks dat in Marokko de doodstraf opgelegd kan worden. De Nederlandse regering bedingt wel dat in het geval de doodstraf wordt opgelegd, deze niet uitgevoerd kan en mag worden. De Marokkaanse regering pakt de strafzaken op en vervolgt vervolgens de verdachten. Vaak komt het ook tot een veroordeling. Ik heb de indruk dat het in Marokko de rechter sneller tot een veroordeling kan komen en in vergelijking met Nederland veel zwaarder straft. Zodra de verdachte wordt veroordeeld beginnen de pesterijen van Marokko en Nederland.


De verdachten wordt het bijzonder lastig gemaakt om hun straf in Nederland uit te zitten. Zodra zijn straf onherroepelijk is, dat wil zeggen dat er geen hogere rechter meer over zijn zaak kan beslissen, . moet de verdachte, de directeur van de gevangenis waar hij verblijft verzoeken om zijn straf in Nederland uit te zitten. Vervolgens dient de Marokkaanse regering daar een oordeel over te geven en dan het verzoek neer te leggen bij de Nederlandse regering. Deze procedure duurt normaliter 9 tot 12 maanden. In de praktijk blijkt dat de aanvragen niet behandeld worden. De Marokkaanse regering verwijst naar de Nederlandse en vice versa. Ook de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) doet graag mee aan de pesterijen door alles in het werk te stellen om Nederlandse paspoort in te trekken, of door te weigeren het Nederlandse paspoort te verlengen.


Deze omstandigheden en gezien de recente Europese jurisprudentie, waarbij wij ons moeten afvragen of levenslang daadwerkelijk ook levenslang is (maar dit is een andere discussie), lijkt het mij voor verdachten in het algemeen beter om de strafvervolging in Nederland niet uit de weg te gaan.Uitgelichte berichten
Recente berichten