Politiegeweld leidt tot niet-ontvankelijkheid


Dat de politie bij een arrestatie gebruik maakt van geweld is algemeen bekend. Vaak is voornoemd geweld gepast en geboden. Desalniettemin ziet u steeds vaker in de media beelden opduiken van excessief politiegeweld.

Het is niet opmerkelijk dat ook wij in onze strafrechtpraktijk van kantoor steeds vaker excessief politiegeweld zien terugkeren. Zorgelijk is dat het geweld niet altijd wordt opgeschreven door de politie in een proces-verbaal. U moet daarbij weten dat de officier van justitie en de rechter uitgaan van de juistheid van een door een politieagent opgesteld proces-verbaal. Deze doet dan immers op ambtseed of op ambtsbelofte.

Op basis van een dergelijk proces-verbaal kreeg mijn cliënt enige tijd geleden een strafbeschikking van 100 uren werkstraf mee in verband met een vermeende mishandeling. Ook de burgemeester liet van zich horen; cliënt ontving een gebiedsverbod voor de duur van enkele maanden.

Client was het niet eens met de strafbeschikking. Namens hem werd door mij verzet aangetekend. Hij deed ook aangifte. Enige tijd later ontving ik het strafdossier. Ik kon mij goed voorstellen dat de officier van justitie op basis van dit verhaal besloot om een strafbeschikking uit te vaardigen, althans als ik het verhaal van de agent las. De officier van justitie had echter nagelaten om de camerabeelden te bekijken die door de camera’s in gemeente waren opgenomen.

Nadat ik een aantal verzoeken had ingediend werden uiteindelijk de beelden beschikbaar gesteld aan mij. Heftige beelden, maar ook beelden die niet strookten met het verhaal van de politieagent. De beelden kwamen echter niet eens in de richting van wat deze agent op papier had gezet. Uit de beelden bleek daarnaast onomstotelijk dat er sprake was van excessief politiegeweld.

Tijdens de behandeling van het verzetschrift werden de beelden getoond. De rechtbank nam daarbij mijn verweer inhoudende dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk was, over. Het buitensporige toegepaste geweld, alsook het feit dat de officier van justitie op basis van een – in ieder geval – onvolledig dossier een strafbeschikking had uitgevaardigd, waren de aanleiding voor de rechter om cliënt niet meer verder te laten vervolgen.

Wordt u geconfronteerd met een strafbeschikking, dan is het altijd raadzaam om deze tijdig te laten toetsen door een advocaat. Met name de snelheid waarmee het Openbaar Ministerie vandaag de dag zaken afdoet (ZSM) leidt tot zorgelijke situaties. Zou mijn cliënt ervoor hebben gekozen de strafbeschikking klakkeloos te accepteren, dan had hij nu ten onrechte 100 uren onbetaald moeten werken. U bent gewaarschuwd.

Uitgelichte berichten
Recente berichten