De macht van het CBR


Iedere bestuurder van een motorrijtuig krijgt te maken met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (op zijn minst voor het afleggen van het examen), beter bekend als het CBR. Het CBR heeft namelijk een uitgebreid takenpakket - onder meer vastgelegd in de Wegenverkeerswet - van het beoordelen van de rijvaardigheid tot het opleggen van maatregelen.

Er gaan al enige tijd geluiden op dat het CBR te veel macht zou hebben. Deze macht stond onder andere ter discussie tijdens het debat over de rechtmatigheid van het alcoholslot begin 2015. Uiteindelijk oordeelde de hoogste bestuursrechter dat het CBR te weinig ruimte heeft om een individuele afweging te maken ten aanzien van de persoonlijke gevolgen voor de betrokken bestuurder. Er is sprake van te algemene wetgeving en daardoor leidt het programma in de praktijk tot ongelijkheid en willekeur, omdat het voor de één veel ernstiger gevolgen heeft dan voor de ander, aldus de bestuursrechter.

Dit algemene negatieve gevoel over de macht van het CBR bestaat ook bij mijn cliënt. Hij is, stom genoeg erkend hij ook zelf, vier jaar geleden met een slok te veel op achter het stuur gaan zitten. Eén van de gevolgen hiervan was dat hij ieder jaar bij het CBR onderzocht werd naar de rijgeschiktheid, het zogenaamde alcoholonderzoek. Client heeft gelukkig geleerd van zijn eerdere fout. Het onderzoek leidde dan ook steeds er toe dat hij voor bepaalde tijd rijgeschikt werd geacht, tot het laatste onderzoek!

Een onderzoek bestaat onder meer uit een bloedonderzoek. Volgens het laboratorium was bij cliënt sprake van een verhoging in bepaalde bloedwaarden, de zogenaamde GGT en CDT. De verhoging in de GGT kon verklaard worden, dit werd ook vermeld in de rapportage van de desbetreffende arts. Zo kan een verhoogd GGT onder meer veroorzaakt worden door het gebruik van bepaalde pijnstillers. De betreffende arts kon bij cliënt vaststellen dat deze pijnstillers ook daadwerkelijk gebruikt werden. Bovendien waren de verhogingen van beide waarden minimaal. Het CDT-percentage was zelfs maar 0,1% boven hetgeen dat normaal wordt bevonden. De andere bloedwaarden waren normaal en ook de andere aspecten van het onderzoek – het lichamelijk onderzoek, het psychiatrisch onderzoek en het vraaggesprek – heeft cliënt goed doorlopen.

Desondanks besloot het CBR om cliënt niet rijgeschikt te verklaren. Cliënt wilde uiteraard bezwaar indienen tegen deze beslissing. Het behoeft geen uitleg hoe beperkt iemand wordt in zijn mobiliteit op het moment dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de auto of de motor. Helaas bestaat voor dergelijke beslissingen bij het CBR geen (gesubsidieerde) rechtsbijstand, hetgeen mensen nogal beperkt en waardoor sommige mensen beslissen om ‘het er maar bij te laten’. Desondanks zijn wij met cliënt de strijd aangegaan met het CBR.

Op verzoek en kosten van cliënt is een contra-expertise uitgevoerd, waarbij hetzelfde bloed van cliënt – door een ander laboratorium - nogmaals onderzocht is. Het percentage CDT van cliënt werd vastgesteld op 2,2% en ligt hiermee binnen de normaalwaarden. Aangezien de arts zelf in de eerdere (negatieve) rapportage heeft gesteld dat een verhoging van een bloedwaarde niet direct hoeft te leiden tot het vermoeden van alcoholmisbruik, en dat juist bij cliënt de combinatie van de (licht) verhoogde GT en CDT leidde tot het vermoeden van alcoholmisbruik, kon deze conclusie geen stand houden. Daarnaast is er jurisprudentieonderzoek gedaan, waaruit bleek dat de rechter veel uitgebreidere motivering en meer bewijs verwacht van het CBR. Het bezwaar werd dan ook gegrond verklaard.

De boodschap is daarom - indien je overtuigd bent van je gelijk - ga de strijd aan! Maar onthoud wel: het CBR heeft veel macht – volgens sommigen te veel macht - maar is niet oppermachtig. Iedereen moet zich aan de regels houden, ook het CBR.

Uitgelichte berichten
Recente berichten