Nieuwe wetgeving:  De VAR verdwijnt,  de wet DBA verschijnt.


Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet vervangt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) en is per 1 mei 2016 in werking getreden.


Met het wegvallen van de VAR-verklaring wordt het risico op een onbedoelde arbeidsrelatie vergroot. De Belastingdienst heeft model-overeenkomsten op haar site geplaatst om aan deze onzekerheid voor ondernemingen tegemoet te komen:

- Algemene modelovereenkomsten (opgesteld door externe partijen en aangeboden door de Belastingdienst)

- Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen (opgesteld door sectoren en belangenorganisaties als voorbeeld voor een branche/beroepsgroep)

- Individuele overeenkomsten (door of namens een individuele opdrachtgever of opdrachtnemer opgesteld)Deze overeenkomsten moeten worden gezien als uitgangspunten. Uiteindelijk zal aan de hand van de wet, met name artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie, bepaald worden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Zo zal de Belastingdienst naar factoren kijken die leiden tot een gezagsverhouding, zoals:

• Er is een verplichting tot het betalen van loon (ongeacht het resultaat).

• De opdrachtgever bepaalt de hoogte van de beloning voor de werkzaamheden.

• De opdrachtnemer krijgt doorbetaald bij ziekte of vakantie.

• De opdrachtgever geeft leiding en houdt toezicht op het werk van de opdrachtnemer.

• De opdrachtgever geeft aanwijzingen aan de opdrachtnemer over: representativiteit, omgang met klanten, werktijden, kenbaarheid door middel van bedrijfskleding, logo's op vervoermiddelen en visitekaartjes.

• De opdrachtgever neemt klachten in behandeling over (het werk van) de opdrachtnemer.

• De werkzaamheden die de opdrachtnemer verricht vormen een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de opdrachtgever.

• De opdrachtnemer mag niet voor verschillende opdrachtgevers tegelijk werken.

• De opdrachtnemer hoeft het werk niet zonder vergoeding opnieuw te doen of zonder vergoeding aan te passen als het niet voldoet aan de overeenkomst.

• De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die een opdrachtnemer veroorzaakt in de uitoefeningvan zijn werkzaamheden;

• De opdrachtnemer heeft geen (eigen) beroepsaansprakelijkheidsverzekering.


Om het zekere voor het onzekere te nemen kunt u uw relatie met uw opdrachtnemer door ons laten beoordelen, zodat voorkomen wordt dat de Belastingdienst uw relatie met de opdrachtgever als een arbeidsrelatie kwalificeert.

Uitgelichte berichten
Recente berichten