Hennepexploitatie in separate kelder van huurpand: huurder niet verantwoordelijk!


Op 30 maart 2016 wees de kantonrechter te Maastricht vonnis in een procedure tussen een (ex-) huurder en Enexis. De feiten waren kort als volgt: huurder huurde een woning van 2008 tot 2013 te Heerlen, inclusief een kleine kelder. De woning bevatte tevens een tweede, grotere kelder. De toegangsdeur van de kleine naar de grote kelder was door verhuurder geblokkeerd. De tweede en grote kelder was tevens te bereiken vanuit de achterzijde van de woning, naast de lager gelegen tuin, via een rolluik en een deur. De tweede kelder werd separaat verhuurd.

Halverwege 2013 werd er een hennepplantage aangetroffen in de tweede kelder. De plantage werd van stroom voorzien door middel van een illegale aftakking via de meterkast, die zich bevond in de hal van de gehuurde woning. 1+1=2!, hoor ik u denken, huurder is verantwoordelijk voor de plantage en dient de vordering van Enexis, ter zake stroomdiefstal, te betalen.

Huurder stelde echter niets met de hennepexploitatie te maken te hebben en schakelde mr. Renée Jacobs van Boumans & Partners Advocaten in. Het is vaste jurisprudentie dat er voor degene die een overeenkomst heeft gesloten met een energieleverancier, tevens een zorgplicht geldt ten aanzien van de elektriciteitsmeter. Huurder moet als contractant als een goed huisvader voor de meter zorgdragen en er dus ook voor waken dat er illegale aftakkingen worden gerealiseerd.

Maar hoe ver reikt die zorgplicht precies? Moet er een slot op de meterkast? Camerabewaking? En wat mag van een doorsnee huurder verwacht worden bij het opmerken van vreemde zaken aan de meter? Huurder voerde uitgebreid verweer: hij had gedurende de gehele huurperiode altijd de redelijk te betrachten zorg in acht had genomen, hij had geen toegang tot de tweede kelder, noch zich deze toegang verschaft, hij had geen illegale handelingen aan de meter verricht, noch had hij derden de toegang tot het gehuurde verschaft. Voorts hij had ook nooit vreemde geluiden of hennepgeuren waargenomen.

Waar in de meeste procedures Enexis gemakkelijk wegkomt met haar vordering, was dat in onderhavige zaak een ander verhaal. Mr. Jacobs voerde een dermate uitgebreid en betwistend verweer, dat de kantonrechter aan Enexis de opdracht gaf te bewijzen dat er daadwerkelijk geknoeid was met de elektriciteitsmeter in de periode dat cliënt de woning huurde. Indien Enexis in die bewijslevering slaagt, staat daarmee niet automatisch de aansprakelijkheid van huurder vast, aldus de rechter. Immers, dit kan dan ook weer door een derde zijn gedaan. Maar ook als niet komt vast te staan dat er gedurende de huurperiode met de meter is geknoeid, kan de huurder aansprakelijk zijn indien deze met een secuur onderzoek aan de meter rariteiten had kunnen ontdekken. Kortom, een hoop open losse uiteinden nog.

Er vinden vervolgens getuigenverhoren plaats, waarbij achtereenvolgens huurder (cliënt), verhuurder, de voormalig huurder van de tweede kelder en ex-partner van cliënt worden gehoord. Naar aanleiding van deze verhoren en de schriftelijke stukken komt de kantonrechter uiteindelijk tot het gerechtvaardigde oordeel dat niet is komen vast te staan dat er met de meter is geknoeid gedurende de huurperiode van cliënt. Daarnaast was volgens de rechter de illegale aftakking voor de huurder niet eenvoudig waarneembaar, waardoor aansprakelijkheid op die grond eveneens ontbrak.


Uitgelichte berichten
Recente berichten