Sluiting drugspand


Wekelijks komen er berichten in de media voorbij dat woningen bestuursrechtelijk worden gesloten op grond van art. 13B Opiumwet. U krijgt echter niets mee van de verstrekkende en niet meer terug te draaien gevolgen van een dergelijke beslissing.

Door middel van het aanhalen van een op 27 augustus 2014 gewezen uitspraak, wil ik U de gevolgen laten zien die een gedwongen woningsluiting voor de duur van twaalf maanden had voor een Heerlense burger.

Laatstgenoemde werd pas in hoger beroep in het gelijk gesteld. Maar hoe zoet was deze overwinning?

Mevrouw had namelijk toen zij een primaire beslissing ontving waarin stond vermeld dat haar woning voor de duur van twaalf maanden gesloten zou worden, deze voorgelegd bij de voorzieningenrechter. Deze was echter niet gevoelig voor de argumenten van mevrouw waardoor het pand feitelijk werd gesloten in 2012.

De woning werd dus gesloten en de verhuurder, een woningcorporatie, verzocht aan de kantonrechter om de ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken, alsmede mevrouw te veroordelen in de huurderving. De verhuurder stelde immers dat zij door de sluiting van de woning twaalf maanden huurpenningen mis zou lopen.

De verzoeken van de verhuurder werden ingewilligd. Mevrouw zocht tevergeefs naar woonruimte in de particuliere sector omdat iedere woningcorporatie haar de rug toekeerde vanwege de woningsluiting van gemeentewege. Mevrouw leidde een zwervend bestaan en werd gedwongen – ter behoud van haar uitkering – om zich in te laten schrijven bij de dag- en nachtopvang van de gemeente. Verder maakte zij aanzienlijke kosten om haar inboedel op te slaan, betaalde zij de deurwaarder die met de vordering van de verhuurder incasseerde en kon zij niet anders dan afscheid nemen van haar dierbare hond. Doorzettingsvermogen kon (en kan) mevrouw echter niet worden ontzegd. Zij geloofde in haar onschuld en de zaak werd ondanks de feitelijke sluiting en het feit dat zij geen huurovereenkomst meer had, aangebracht bij de bestuursrechter. Mevrouw ving echter bij de rechtbank wederom bot.

Tot 27 augustus 2014, twee jaar na de sluiting. Bij uitspraak van het hoogste bestuursrechtelijke rechtscollege; de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, werd mevrouw in het gelijk gesteld. Echter, ik heb de vraag in de introductie al gesteld; hoe zoet is deze overwinning? Mevrouw heeft immers geen huurovereenkomst meer. De woning staat leeg of is verhuurd aan een ander. Mevrouw staat derhalve nog altijd met lege handen, behalve dat het grootste gedeelte van de proceskosten en het griffierecht worden betaald. Echter, dit laatste is van ondergeschikt belang. Mevrouw wil haar ‘thuis’ weer terug na jaren van zwerven en het aankloppen bij familie, vrienden en kennissen.

Mevrouw wenst dan ook vergelijkbare woning en financieel geheel gecompenseerd te worden door de gemeente. Hiermee ben ik thans druk doende. Ik hoop dan ook dat de gemeente Heerlen haar eigen burger bij dit onrechtmatig handelen niet in de kou laat staan, zodat ik u binnen afzienbare tijd een positieve update kan geven.

Uitgelichte berichten
Recente berichten