Ontslag


Cliënte was het vertrouwen in haar bewindvoerder volledig verloren. Tijdens een beschermingsbewind komt het inkomen binnen op een beheerrekening. Het woord zegt het eigenlijk al: deze rekening wordt beheerd door de bewindvoerder. Het is dan ook diens taak om zorg te dragen voor alle betalingen en – indien dat niet lukt – om schuldeisers op afstand te houden, dan wel met hen een betalingsregeling te treffen. In onderhavige kwestie werden de huurpenningen, de premie ziektekostenverzekering en de abonnementskosten mobiele telefoon niet voldaan. Cliënte werd daardoor geconfronteerd met extra kosten zoals incassokosten en een bestuurlijke boete.

Wat zei het Hof? Volgens het hof dient een bewindvoerder ervoor te zorgen dat de gelden doelmatig worden besteed. Omdat de bewindvoerder meerdere vaste lasten niet (tijdig) had voldaan, waardoor er schulden ontstonden en er beslag werd gelegd op de uitkering van cliënte, achtte het Hof het aannemelijk dat er gewichtige redenen waren op grond waarvan de bewindvoerder uit zijn functie diende te worden ontslagen. In deze kwestie speelde natuurlijk een doorslaggevende rol dat de bewindvoerder had verzaakt om de financiële verplichtingen van cliënte na te komen. Een beschermingsbewind is er immers juist voor bedoeld dat de onder bewind gestelde hulp krijgt bij het beheren van zijn/haar financiële belangen. Natuurlijk zorgde ook de slechte communicatie met cliënte en haar begeleider ervoor dat het vertrouwen in de bewindvoerder ernstig was geschaad. Cliënte verzocht het hof derhalve om een aanstelling van een nieuwe bewindvoerder. Dit verzoek werd toegewezen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten