Huisverbod onterecht opgelegd.


Deze uitspraak is gepubliceerd op Rechtspraak.nl

Op grond van artikel 2 eerste lid van de Wet Tijdelijk Huisverbod kan de burgemeester aan een persoon - indien uit feiten en omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in de woning een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen, die met hem/haar in de woning wonen of verblijven – een huisverbod opleggen. Dit kan ook indien er (slechts) een ernstig vermoeden bestaat van dit gevaar. Het huisverbod kan worden opgelegd voor een periode van 10 dagen en kan daarna worden verlengd.

In onderhavige kwestie werd het huisverbod opgelegd aan de vrouw. De man had niet lang daarvoor aangifte gedaan. De vrouw zou hem bedreigd hebben met een mes. Naar aanleiding van een dergelijke aangifte stelt de politie een zogehete Risico-taxatie-instrument op. Dit is een rapport waarin de mate van geweld en de grootte van het risico van de persoon in kwestie in kaart wordt gebracht. De politie ging daarbij enkel uit op hetgeen door de man in zijn aangifte werd gesteld. De politie voerde geen zelfstandig onderzoek uit. De zevenjarige dochter van de man en de vrouw was getuige van deze gang van zaken.

De vrouw is het er niet mee eens en stapt naar de rechter, alwaar zij bot vangt. Zij laat het er echter niet bij zitten en gaat in hoger beroep bij de hoogste bestuursrechter in ons land: de Raad van State in Den Haag. De vrouw ontkent en betwist dat zij zou hebben gedreigd met een mes, dan wel dat zij op enige andere wijze gewelddadig (fysiek) of gevaarlijk zou zijn. Volgens de vrouw ging de politie enkel uit van de stellingen van de man. De burgemeester ging op zijn beurt weer enkel uit van de rapporten van de politie.

Er werd geen nieuw onderzoek gedaan en er werd niet gevraagd naar de mening van de vrouw. Het opleggen van een huisverbod is een ingrijpend instrument waarvan de toepassing grote gevolgen heeft voor het privéleven. Het middel kan dus niet te pas en te onpas worden toegepast. De Raad van State was het met de vrouw eens. Niet met zekerheid staat vast dat er aan haar zijde sprake was van (een ernstig vermoeden van) een onmiddellijk gevaar. Ondanks dat het huisverbod gedurende de procedure feitelijk niet meer van toepassing was, had de vrouw toch nog een belang bij die procedure: namelijk een rectificatie. Deze heeft zij gekregen. De burgemeester werd op de vingers getikt. Werd aan u ook onlangs een huisverbod opgelegd? Wacht dan niet en neem contact met ons op.

Uitgelichte berichten
Recente berichten