De brandstichtster


De zaak begint met een bezoek aan het polititiebureau, een vrouw is zojuist opgepakt ter verdenking van brandstichting. Uiteraard ben ik gelijk met haar gaan praten en bij de eerste beoordeling van de zaak, had ik toen al het idee dat deze mevrouw mogelijk wel eens in de toekomst mogelijk veroordeeld zou kunnen worden voor deze brandstichting. Het advies was dan ook dat zij beter zou kunnen zwijgen. Uiteindelijk gebeurde dat niet en zij “bekende” dan ook de feiten die de politie haar voorhield.

Justitie dacht ook te maken hebben met een ronde zaak en hield haar de volgende wetenschap voor. Zij zou met familieleden hebben afgesproken op een zeker moment om haar woning in brand te gaan steken. Zij zou daartoe min of meer een leidinggevende rol hebben gehad en zij zou volgens de politie de middelen hebben verschaft.

Toen ik cliënte sprak nadat zij net was verhoord, deelde zij mij mede dat zij alles had bekend. ik bereide mij dan ook voor op een strafmaatverweer, dat wil zeggen dat je alleen verweer kunt voeren over de strafmaat. Uiteindelijk kwam de cliënte voor bij de rechter-commissaris en vervolgens bij de raadkamer en zij werd met succes geschorst. Ik hield namelijk de rechtbank voor dat het weinig zin had om haar nog langer in voorarrest vast te houden. Immers, ik vind dat iedereen in vrijheid zijn procedure mag afwachten en dat zou ook de hoofdregel moeten zijn.

Uiteindelijk kwam de spannende dag en was de zittingsdag van cliënte bekend. ik heb samen met Sharon Mestrini een strategie voorbereid. Nadat wij minutieus het dossier hadden bestudeerd, kwamen wij eigenlijk tot de conclusie dat er geen veroordeling kon plaatsvinden. Dit lijkt vreemd maar niets is minder waar. Het Openbaar Ministerie had namelijk de verdenking op papier gezet en zij stelden dat cliënte haar huis in brand heeft gestoken door samen te werken met medeverdachten (medeplegen).

Echter, ik hield de rechtbank voor dat er enkel en alleen gesproken kon worden over medeplegen als er nauwe en bewuste samenwerking was geweest tussen mijn cliënte en de andere verdachten. En daar was geen bewijs voor. Dus ondanks het feit dat zij bekende dat zij inderdaad gesproken heeft met de medeverdachten over het al dan niet in brandsteken van haar woning, kon zij toch niet hiervoor veroordeeld worden. Er volgende dan ook een vrijspraak.

Uitgelichte berichten
Recente berichten