1 KG hennep in de kofferbak maar toch vrijspraak?

Op een parkeerplaats van een bekende bouwmarkt treffen drie personen elkaar. Alle drie de personen zijn met een eigen voertuig gekomen. Een lesauto, een grijze Mercedes en een zwarte Hyundai met Duits kenteken.


Een argwanende toeschouwer ziet dat er een overdracht plaatsvindt van een papieren tas met een zwarte zak erin. Vervolgens is het voertuig met Duits kenteken met hoge snelheid weggereden.


Er wordt melding gemaakt bij de politie en de melder blijft het voertuig volgen. Het voertuig stopt op een parkeerplaats bij een wegrestaurant niet ver van de Duitse grens. De politie komt ter plaatse en spreekt met de bestuurder. In dat gesprek ziet de politie onder de bestuurdersstoel een blaadje hennep liggen waarop aan de bestuurder gevraagd wordt of deze verdovende middelen heeft. De bestuurder antwoordt ontkennend en opent spontaan het achterportier en de kofferbak met de woorden: kijk zelf maar.


De politie ziet de papieren zak met de zwarte tas erin. Door de gesealde zak heen voelt de politie plantendelen. De zak wordt geopend en er wordt 1 kg hennep aangetroffen. De bestuurder wordt mee naar het bureau genomen en legt een verklaring af. Hij geeft aan van de zak niets te weten en dat het treffen bij de bouwmarkt was ingegeven door een afspraak als werkzoekende met een mogelijke werkgever.


Bij de rechter wordt door de advocaat het verweer gevoerd dat de client niet gezwegen heeft maar een verklaring heeft afgelegd en dat die verklaring geloofwaardig kan zijn omdat de getuige niet aangeeft tussen wie van de drie personen de overdracht heeft plaatsgevonden en dat het dus goed mogelijk kan zijn dat een van de twee de tas in de kofferbak van de client heeft gelegd zonder dat die dat gezien heeft. Voor het strafbare voorhanden hebben van verdovende middelen is nodig dat er beschikkingsmacht is en wetenschap. Dat de client ervan geweten heeft, kan niet bewezen worden.


De rechter oordeelt dat het verhaal van de client over het treffen op de parkeerplaats alles behalve geloofwaardig is, maar er toch onvoldoende bewijs is dat de client van de zak heeft geweten. De wetenschap kan niet bewezen worden en er volgt vrijspraak.Zonder het te laten merken in de zaal, heeft deze vrijspraak ook bij de advocaat toch

wel enige verbazing gewekt.


Hoewel de rechter niet tot in detail alles uitlegt, zijn er wel een aantal factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld.


Er is maar 1 getuige en die getuige verklaart niet heel erg gedetailleerd. Dat maakt dat er ruimte ontstaat voor een alternatief scenario. Daar ligt voor dan voor de advocaat de creatieve bewegingsruimte om met hetzelfde materiaal een ander scenario te presenteren. Het is in de kofferbak gekomen buiten medeweten van de client.


Ondanks dat de rechter het verhaal van de client niet geloofwaardig acht, had de rechter toch voldoende twijfel om vrij te spreken.


Er is sprake van een onafgebroken volgen van de auto met het Duitse kenteken naar de parkeerplaats. Tot het aankomen van de politie is de kofferbak niet meer open geweest. Dan blijft dus de mogelijkheid open dat er een zak in de kofferbak is gelegd, zonder daarvan de inhoud te kennen en zonder dat de inhoud van buitenaf zichtbaar was. De getuige verklaarde immers niet dat de zak bij de bouwmarkt geopend is.


Uiteraard had de rechter ook anders kunnen oordelen. De rechter had ook kunnen oordelen dat het verhaal dusdanig ongeloofwaardig is, dat ervan moet worden uitgegaan dat de client wel degelijk ervan had moeten weten. Mede ook gezien het aangetroffen hennepblaadje onder de bestuurdersstoel.


De zaak laat eens te meer zien dat je met hetzelfde bewijs twee kanten op kunt redeneren. Richting een veroordeling of richting een vrijspraak.


Uitgelichte berichten
Recente berichten