Schuld

Boumans & Partners Advocaten is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten vanuit een schuldenpositie naar de WSNP. Steeds meer mensen komen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de financiële problemen, op een wijze dat er geen uitweg meer is.

Zij komen met hun schulden direct of via het Schuldhulploket terecht bij de Kredietbank. Als iemand schulden heeft, kan hij daar kosteloos terecht voor hulp bij het saneren van zijn schulden. De praktijk leert dat het traject bij de Kredietbank vaak lang duurt, waardoor mensen onnodig lang op de toelating tot de WSNP moeten wachten, ook in het geval van schulden uit een eigen onderneming is toegang via de Kredietbank vaak moeilijk.

Boumans & Partners Advocaten onderzoekt eerst de mogelijkheden en geeft daarin een eerlijk advies. Is de WSNP de beste optie dan dient Boumans & Partners de aanvraag binnen drie tot vier maanden in bij de rechtbank. Klik voor meer informatie over onze dienstverlening verder op deze link.

Beschermingsbewind, curatele en budgetbeheer

Ons kantoor is al jaren het aanspreekpunt voor bedrijven die zich bezig houden met beschermingsbewind, budgetbeheer en curatele. Bewindvoerders en budgetbeheerders hebben ten opzichte van hun klanten een grote verantwoordelijkheid, zij hebben de beurs van hun klanten in handen. De regels waaraan zij zich moeten houden worden steeds verder aangescherpt, terwijl de overheid de sector steeds verder financieel onder druk zet.

 

Het salaris, dat bewindvoerders en budgetbeheerders aan hun klanten berekenen, wordt afhankelijk van het inkomen van de klant vergoed door de bijzondere bijstand. Gemeentes gebruiken die regelgeving echter keer op keer om te proberen te bezuinigen en vergoeding van het salaris te weigeren. De kantonrechter controleert het salaris van de bewindvoerder, maar keurt steeds vaker declaraties voor werkzaamheden af. Door dit soort maatregelen blijven bewindvoerders verstoken van inkomen, waarop zij recht hebben.

Boumans & Partners Advocaten kent deze regelgeving als geen ander, weet wie de andere spelers op de markt zijn en is daardoor een gewilde rechterhand voor bewindvoerders naar gemeentes, maar ook naar de kantonrechter.

 

Team schuld

Gwen Schoofs_Boumans advocaten.jpg

Gwen Schoofs

RoyWanders©-0592.jpg

Sarah Zoroufi Azar

 

JulietteEmbregts_Boumans.jpg

Josien Roumen