Overheid

Bestuursrecht, ofwel administratief recht, regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. Een besluit van een bestuursorgaan, mits toegestaan door de wet, heeft altijd consequenties voor iedere burger. Waaraan moet u dan denken? B en W van uw gemeente weigert bijvoorbeeld een vergunning te verlenen, uw pand wordt gesloten op grond van artikel 13B Opiumwet (drugs/plantage aangetroffen), de gemeente heeft u bestuursdwang aangezegd of u wordt beschuldigd van uitkeringsfraude.

Beleidsterreinen zijn onder meer gemeentelijk belastingrecht, sociaal zekerheidsrecht, verkeershandhaving, milieuvergunningen, ruimtelijke ordening, vreemdelingenrecht en asielbeleid.

Team overheid

Juliette Embregts_Boumans advocaten.jpg

Juliette Embregts

Lara Embregts

Josien Roumen

jiri.jpg

Jiri Sopacua