Huur

Het huurrecht concentreert zich op de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder. Betreffende rechten en plichten vloeien voort uit de huurovereenkomst, de wet en de jurisprudentie (rechtsbronnen). Een van de belangrijkste aspecten in het huurrecht is dat beide partijen zich als een goed huurder en verhuurder dienen te gedragen. Een huurder wordt onder meer geacht de huurtermijnen correct en stipt te voldoen. De verhuurder daarentegen wordt geacht het gehuurde te onderhouden en zo nodig de gebreken te herstellen. Gebeurt dit niet, dan kan dat tot een conflict leiden.

Denk aan huurachterstand, gebreken, overlast en wijzigen van de huurprijs. Huurrecht heeft overigens niet alleen betrekking op woningen en bedrijfsruimten, maar eveneens op auto’s, elektronische apparatuur en meer. Boumans & Partners Advocaten voert de benodigde gerechtelijke procedures adequaat voor u uit en kan bijvoorbeeld eveneens behulpzaam zijn bij het opstellen van huurovereenkomsten.

Team huur

Gwen Schoofs

 

Franca Driessen