Please reload

Volg ons

September 2, 2020

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn wettelijk verplicht om hun verzekerden in bepaalde gevallen vrije advocaatkeuze te bieden.  Dit vloeit voort uit Europese regelgeving, welke op nationaal niveau is uitgewerkt. Zo bepaalt artikel 4:67 lid 1 van Wet op het financieel toez...

Het coronavirus heeft de (reis)wereld tot op heden nog stevig in de tang. De overheid laat van zich horen in persconferenties, de media besteedt er veel aandacht aan. Op 1 april jl. heb ik in mijn blog geschreven over de annulering van reizen door de reisaanbieder of d...

June 25, 2020

De tijdelijke wet Verlenging Tijdelijke Huurovereenkomst, hierna de “Spoedwet”, is op 25 april jl. in werking getreden.  Deze wet geldt voor huurovereenkomsten die normaal gesproken zouden eindigen in de periode tussen 1 april en 30 juni 2020. De Minister heeft laten w...

June 20, 2020

Disfunctioneren houdt in dat de werknemer zijn of haar werkzaamheden niet naar behoren uitvoert. In zo’n geval is de werkgever verplicht om een verbetertraject in te zetten. Belangrijk hierbij is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen disfunctioneren en een verstoord...

June 11, 2020

De wet schrijft voor dat vonnissen (1e aanleg) en arresten (hoger beroep) gemotiveerd moeten worden. Wanneer rechters in hun uitspraken uitleggen hoe ze tot een bepaalde beslissing komen, kan dat bijdragen aan de aanvaardbaarheid van een beslissing bij de verdachte. Ma...

May 4, 2020

In mijn vorige blog schreef ik over COVID-19 (Corona) en faillissementen in het algemeen. In deze blog zal nader ingegaan worden op de WHOA en welke voordelen deze regeling voor ondernemers kan bieden.

De verregaande intensiteit en duur van de getroffen maatregelen vanu...

April 29, 2020

Als een kind onder toezicht is gesteld krijgen de ouders hulp van een gezinsvoogd. De gezinsvoogd neemt samen met de ouders beslissingen over het kind. De ouders kunnen binnen de ondertoezichtstelling een schriftelijke aanwijzing krijgen. Wat houdt dat precies in?

De je...

April 26, 2020

De coronacrisis en de re-integratie van de zieke werknemer

Onlangs verschenen meerdere nieuwsartikelen waaruit blijkt dat vakbond CNV vreest dat duizenden (langdurig) zieke werknemers in de financiële problemen komen door de coronacrisis. De re-integratie van zieke werk...

April 23, 2020

De huiseigenaren in Limburg die hun mijnschade willen verhalen lopen tegen het probleem aan dat zij geen aanspraak meer kunnen maken op hun claim omdat eenvoudig de 30 jaren zijn verstreken die in het burgerlijk wetboek als verjaringstermijn is opgenomen. De 30 jaren t...

April 20, 2020

Zaterdagochtend stuurde mijn collega, die in Oost-Maarland woont, mij een zorgelijk bericht. Hij mocht in eerste instantie niet op de fiets naar Cadier en Keer. Ter informatie: zowel Oost-Maarland als Cadier en Keer vallen onder de Gemeente Eijsden-Margraten. Zoals u m...