Blockchain

Bij Boumans & Partners Advocaten is blockchain inmiddels een onderdeel van de dagelijkse praktijk. Ons Blockchain Team adviseert cliënten Op het gebied van privacy, toezichtrechtelijke en financiële wet - en regelgeving gecombineerd met het bouwen van blockchainproducten.

Blockchain is bekend van de cryptomunten Bitcoin en Ethereum. De techniek die erachter zit, biedt  nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld het vastleggen en verhandelen van waarden maar ook op het gebied van gegevensopslag. De niet veranderbaarheid van de cryptografische keten van gegevens staat daarbij in voor de betrouwbaarheid.

Smartcontracts vormen een toepassing van de blockchaintechnologie waarbij verbintenissen in cryptografie worden vastgelegd en verbintenissen automatisch kunnen worden uitgevoerd zonder tussenkomst van partijen.

Juridische kwesties kunnen zich daarbij op velerlei gebieden voordoen, zoals de overdracht en registratie van eigendom, de uitleg van overeenkomsten en smartcontracts.

 

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met Boumans & Partners blockchain team.

Team blockchain recht

Mustapha Ouarani

Arnaud van Kan